Over ons

De Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) bestaat in 2023 70 jaar en is uitgegroeid tot een van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland. Bijna 1.000 leden hebben zich bij ons aangesloten. Nu is de omvang van de vereniging geen doel op zich. Wél geloven wij in de kracht van samenwerking: met meer sta je sterker dan alleen.

De VOA versterkt en verbindt

Het behartigen van de belangen van ondernemers, het verbreden van hun netwerk en het faciliteren en stimuleren van kennisdeling voor en door onze leden zijn. Dat zijn dé doelstellingen van de VOA, zowel toen, nu als in de toekomst. Want alleen ga je misschien snel, maar samen kom je verder. In het Beleidsplan voor 2021 – 2025 met de titel ‘Samen Sterker, Beter, Slimmer’ lees je hoe we de komende jaren die doelstellingen willen verwezenlijken.

Beleidsplan voor de periode 2021-2025

Klik hier om de plannen te lezen.

Een professionele organisatie

De VOA bestaat, met uitzondering van het secretariaat, volledig uit ondernemers die vrijwillig een bijdrage willen leveren. Door de jaren heen is er een professionele organisatie opgebouwd met een stevige en toekomstbestendige structuur. VOA is georganiseerd in bestuur, commissies en werkgroepen. We onderscheiden commissies die zich richten op belangenbehartiging, zoals de commissies ‘Arbeid & Onderwijs’ en ‘Infrastructuur en Bedrijfsterreinen’. We kennen ook commissies die zich richten op ledenactiviteiten, zoals de commissies ‘Programmazaken’ en ‘Leden’. Onderstaand organogram laat de huidige organisatiestructuur zien.

Organogram VOA - zomer 2023 incl werkgroepen duurzaamheid.jpg

Het organigram is ook via deze link te bekijken.

VOA als gesprekspartner

De VOA is, mede door haar omvang, een belangrijke gesprekspartner voor o.a. de gemeente en de provincie, het Rijnstreek Koepelberaad, EDBA, AlphenMarketing, Kamer van Koophandel, ODMH, VNO/NCW, MKB Nederland, ZZP Nederland, PReT, Platform Groene Hart Werkt!, Holland Rijnland, collega-ondernemingsverenigingen in de regio, scholen en opleidingscentra. Want ook voor de VOA geldt dat we samen sterker staan dan alleen.

Onze samenwerkingspartners:

Logo gemeente Alphen.png   Logo provincie ZH.png   Logo-RKB-72dpi = klein.JPG

Logo EDBA.png   Logo Alphen Marketing.png   Logo KvK nieuw.JPG

Logo ODMH.jpg   Logo VNO NCW.jpg      Logo MKB NL.jpg

Logo PReT - vergroot.jpg   Logo Groene Hart Werkt.jpg   Logo Holland Rijnland.JPG

 

Heb je interesse om lid te worden? Of wil je meer weten over de VOA? Bel of mail gerust met het VOA-secretariaat: 0172-424468 en info@VOAonline.nl

Klik hier voor ons privacy-statement.