Lid worden

Bij het aangaan van het VOA-lidmaatschap verstrekt u enkele persoonsgegevens (o.m. NAW-gegevens en emailadres) aan de VOA. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:

- Het verstrekken van informatie en/of het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven;
- Het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen, workshops, etc.,
  soms aan alle VOA-leden, soms aan een gerichte doelgroep/branche binnen de VOA-leden;
- Het informeren over advertentie- en/of andere publiciteitsmogelijkheden in het VOA-jaarboek, op de VOA-website, etc.

Door het aangaan van het lidmaatschap verleent u toestemming deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Voor zover u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van de VOA (info@VOAonline.nl).
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens worden verwijderd.

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres

Postadres