Lid worden

Bij het aangaan van het VOA-lidmaatschap verstrekt u enkele persoonsgegevens (o.m. NAW-gegevens en emailadres) aan de VOA. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:

- Het verstrekken van informatie en/of het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven;
- Het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen, workshops, etc.,
  soms aan alle VOA-leden, soms aan een gerichte doelgroep/branche binnen de VOA-leden;
- Het informeren over advertentie- en/of andere publiciteitsmogelijkheden in het VOA-jaarboek, op de VOA-website, etc.

Door het aangaan van het lidmaatschap verleent u toestemming deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Voor zover u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van de VOA (info@VOAonline.nl).
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens worden verwijderd.

Door vermelding van uw IBAN-nummer in onderstaand formulier en toezending van het formulier geeft u toestemming aan VOA om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VOA.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant: VOA - Postbus 103 - 2400 AC Alphen aan den Rijn - Nederland
Rekeningnummer: NL15 RABO 0391 6545 51
Incassant ID: NL11ZZZ4044679100000
Kenmerk: Geven wij na de inschrijving per email aan u door
Reden betaling: Jaarlijkse contributie

 

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres

Postadres