Lid worden

De VOA  versterkt en verbindt ondernemers. Hoe sterker we als vereniging zijn, hoe meer slagkracht we hebben om commerciële kansen voor onze leden te creëren. Dat is op zich al een goede reden om lid te worden. Maar er zijn nog meer redenen om lid te worden. De VOA biedt jou als ondernemer namelijk:

Het grootste ondernemingsnetwerk in Alphen aan den Rijn en omstreken
Maandelijkse netwerkbijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en te sparren met andere ondernemers
Kennis en inspiratie in masterclasses, workshops en het magazine
Collectieve belangenbehartiging voor leden, in samenwerking met de overheid
Bemiddeling en aandacht voor de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt(ontwikkelingen)
Sterke lobby voor een goede infrastructuur (N207, Maximabrug, Alphense rondweg)
Bevordering van de veiligheid en revitalisatie van bedrijventerreinen
Relevant ondernemersnieuws en -tips waar je je voordeel mee kunt doen
Introductie van nieuwe leden via online (social) media en netwerkcoaches
Intensieve begeleiding van startende ondernemingen en aankomende ondernemers
Een vraagbaak waar je met al je ondernemersvragen terecht kunt. 

De contributie die je voor je lidmaatschap betaalt is afhankelijk van het aantal medewerkers van je bedrijf. Er zijn 8 contributieniveaus. Op deze pagina vind je onder het kopje Contributie  meer informatie hierover.
Je kunt je aanmelden als lid door onderstaand formulier in te vullen. Of bel 0172 – 424468 of stuur een mail naar info@voaonline.nl.

Aanmelden als nieuw lid
Bij het aangaan van het VOA-lidmaatschap verstrek je enkele persoonsgegevens (o.m. NAW-gegevens en emailadres) aan de VOA. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:
- Het verstrekken van informatie en/of het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven;
- Het verzenden van uitnodigingen voor jou relevante bijeenkomsten, evenementen, of workshops
- Het informeren over publiciteitsmogelijkheden, bijvoorbeeld in het VOA Magazine of op de VOA-website.

Door het aangaan van het lidmaatschap verleen je toestemming deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken bij het secretariaat van de VOA (info@VOAonline.nl).
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens worden verwijderd.

Door vermelding van uw IBAN-nummer in onderstaand formulier en toezending van het formulier geef je toestemming aan VOA om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VOA.
Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Naam incassant: VOA - Postbus 103 - 2400 AC Alphen aan den Rijn - Nederland
Rekeningnummer: NL15 RABO 0391 6545 51
Incassant ID: NL11ZZZ4044679100000
Kenmerk: Geven wij na de inschrijving per email of brief aan je door
Reden betaling: Jaarlijkse contributie

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres

Postadres