Lid worden

Bij het aangaan van het VOA-lidmaatschap verstrekt u enkele persoonsgegevens (o.m. NAW-gegevens en emailadres) aan de VOA. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op:

- Het verstrekken van informatie en/of het toesturen van (digitale) nieuwsbrieven;
- Het verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen, workshops, etc.,
  soms aan alle VOA-leden, soms aan een gerichte doelgroep/branche binnen de VOA-leden;
- Het informeren over advertentie- en/of andere publiciteitsmogelijkheden in het VOA-jaarboek, op de VOA-website, etc.

Door het aangaan van het lidmaatschap verleent u toestemming deze gegevens voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Voor zover u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat van de VOA (info@VOAonline.nl).
Bij beëindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens worden verwijderd.

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres

Postadres

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.