Toekenning subsidie Sterk Techniek Onderwijs

Goed nieuws voor het techniekonderwijs in de regio. Het Groene Hart Leerpark heeft samen met het Park College en het Scala College uit Alphen aan den Rijn, het Ashram college in Nieuwkoop, het Wellantcollege in Alphen en Boskoop en het Coenecoop College in Waddinxveen een bedrag van € 2.4 miljoen toegewezen gekregen.

De volgende zes hoofdpunten zijn door partijen afgesproken om de verbetering van het techniekonderwijs vorm te geven.

  • Er wordt geïnvesteerd in betere faciliteiten en materiaal, zoals in de realisatie van een Bouwacademie in Waddinxveen, modernisering van de leermiddelen op het Wellantcollege en investeringen in het technieklokaal van het Leerpark.
  • Er komen meer technische keuzevakken op de scholen. Zo gaat het Ashram College in Nieuwkoop samen met het TechniekHuis Nieuwkoop vakken rondom energietransitie en domotica (huisautomatisering) aanbieden.
  • De banden tussen het onderwijs en bedrijfsleven worden aangehaald. Er komt een regionaal projectleider die activiteiten organiseert en stakeholders samenbrengt.
  • In het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) komt meer aandacht voor techniek, met veel contacten bij bedrijven en meer kansen voor leerlingen om echte ervaringen op te doen in techniek.
  • Er kom een doorlopende leerlijn techniek, waarin leerlingen van vmbo naar mbo2 kunnen doorstromen zonder herhalingen of juist gaten in het programma en met een gegarandeerde instroom op het mbo.
  • Er worden nieuwe keuzevakken ontwikkeld die techniekonderwijs in de theoretische leerweg (tl) van het vmbo promoten. Zo zullen er meer leerlingen instromen in de technische richtingen op  mbo niveau 4.

Wij hebben erg veel zin om aan de slag te gaan met de actiepunten uit het plan. Het is een unieke samenwerking op het gebied van techniekonderwijs waar onze leerlingen optimaal van gaan profiteren.

Wils van Leijden,
directeur Groene Hart Leerpark en penvoerder Sterk Techniek Onderwijs

 

 

 

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.