Nieuwsbrief nr. 27 - d.d. 24 juni 2020

Nieuwsbrief nr. 27 - d.d. 24 juni 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding
2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ 
5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid 
6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding
Vanavond heeft het kabinet aangekondigd de geldende restricties per 1 juli, verder dan eerder was aangekondigd, te versoepelen. Dat is goed nieuws voor veel beroepsgroepen, zoals de sport- en dansscholen, casino’s en sauna’s. Ook zij kunnen nu weer uitzien naar meer perspectief op omzetherstel. Daarbij zien zij wellicht ook mogelijkheden de nieuw verkregen inzichten en het (noodgedwongen) aangepaste aanbod te combineren met het oude en te komen tot een beter verdienmodel.

Er geldt vanaf 1 juli ook geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Echter, zolang er nog veel onzeker is over de ontwikkeling van het virus zijn wij van de “anderhalve meter afstand tot elkaar regel” nog niet af. Met deze realiteit hebben wij voorlopig te maken en dan is het goed/beter na te denken hoe het “wel” mogelijk is te ondernemen. In de komende periode gaan wij vanuit de EDBA samen met andere partners ook  aan de slag met dit vraagstuk. In de nieuwsbrief van 31 juli informeren wij hier uitgebreid over. 
 
Voor veel ondernemers was er vandaag dus goed nieuws. Neemt niet weg dat meer duidelijkheid over het omgaan met de 1,5 meter regel op korte termijn absoluut noodzakelijk is. Het zou goed zijn als het kabinet hier in de komende periode meer oog heeft. Evenals voor de onduidelijkheid die telkens weer ontstaat bij een verdere versoepeling van maatregelen.

Joost Berkhout, 
EDBA Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o

2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
Ook afgelopen week was het weer een stukje drukker in de Nederlandse winkelstraten. Zo was het maar liefst 7,6% drukker dan de week er voor. Zichtbaar is dat langzaam maar gestaag het aantal passanten verder toe neemt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten ligt nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met vorig jaar was het 51,6% rustiger dan vorig jaar. Bovendien zorgen het houden van 1,5 meter afstand, het buiten wachten bij een te drukke winkel en overige maatregelen die genomen worden in de openbare ruimte er voor dat het een stuk drukker aanvoelt. 
Bekijk hier de statistieken en lees het hele bericht

3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
De huurder exploiteert een eethuis. Nadat op last van de overheid de horeca op 15 maart 2020 de deuren moest sluiten, is de huurder gedeeltelijk (50%) gestopt met de betaling van de huur. Daarop begint de verhuurder een kort geding tot betaling van de volledige huur.

Wereldwijd onvoorziene omstandigheid 
De kantonrechter besteedt vervolgens aandacht aan een arrest van de Hoge Raad uit 2008, waarin werd geoordeeld dat tegenvallende bezoekersaantallen bij een winkelcentrum voor rekening en risico van de huurders komen. Volgens de kantonrechter gaat dát arrest niet op in het geval van de coronacrisis, omdat het gaat om een wereldwijde en onvoorziene gebeurtenis.

Wel betalen, niet gebruiken is onredelijk 
De kantonrechter oordeelt verder dat de coronacrisis kan worden aangemerkt als ‘onvoorziene omstandigheid’, die de rechter de bevoegdheid geeft om in te grijpen in de rechten en verplichtingen volgens de huurovereenkomst. Volgens de kantonrechter is door de coronacrisis de balans tussen partijen verstoord geraakt: wel huur betalen, maar de huurruimte niet mogen gebruiken is niet redelijk. 
Lees hier het hele artikel

4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ (artikel van DeOndernemer.nl) 
Het vertrouwen van ondernemers neemt toe, maar april was geen goede maand voor de retail. Er is 17,4 procent minder besteed dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het CBS vanmorgen. Jan Meerman, voorzitter van de branchevereniging INretail, weet hoe dat komt. Hij biedt in zijn blog waardevolle tips en oplossingen. Lees hier het hele artikel 

5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid (bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland) 
Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend. In deze verklaring en oproep wordt gepleit om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het bedrijfsleven is de periode om deze verklaring als ondernemer mee te tekenen verlengd tot 5 september. De bedrijven die nu reeds hebben ondertekend  variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken. Als u deze oproep ook heeft ondertekend of wilt gaan ondertekenen wilt u ons dat laten weten?

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is afgelopen vrijdag een verklaring ondertekend door meer dan 250 ondernemers, overhandigd aan minister Kaag van Buitenlandse Handel. Die dag boog de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan.

Lees hier meer over dit onderwerp en hoe u deze verklaring (tot 5 september) ook kan ondertekenen. 

6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt (artikel van DeOndernemer.nl) 
Oplossingen voor de huur, langere betalingstermijnen. Maatregelen waarmee terrassen tot het einde van het jaar open kunnen blijven. Er is Heineken uiteraard veel aan gelegen de horeca op de been te houden en daarbij gaat het bedrijf verrassend ver. Een reconstructie van de afgelopen drie maanden aan de hand van horecadirecteur Marc Josephus Jitta. Hoe krijgen we het vertrouwen terug? Lees hier het hele artikel

7. Enquête mobiliteitscentrum 
In de afgelopen weken hebben wij u, mede namens de VOA,  gevraagd en opgeroepen mee te doen aan een behoeftepeiling naar de komst van een mobiliteitscentrum. Uit de response is gebleken dat ca 45 ondernemers interesse hebben in de mogelijkheden van een dergelijk centrum. In de komende weken gaan de VOA, Rijnvicus en de gemeente om deze reden de mogelijkheden tot een vorming van een mobiliteitscentrum voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, verder verkennen.

Knipsel Alphen Koopt Lokaal.PNG
Klik hier voor het YouTube-filmpje

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.