Grote bedrijven moeten MKB sneller gaan betalen

Betaaltermijn van 60 naar 30 dagen

Het (demissionaire) kabinet heeft een wetswijziging voorgesteld waarin de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan mkb’ers wordt aangepast van 60 dagen naar 30 dagen.

Het doel van deze aanpassing is het midden- en kleinbedrijf te beschermen tegen de onredelijke betaaltermijnen van grote bedrijven. Het gaat hier dus alleen om de termijn die grote bedrijven hanteren voor betalingen aan mkb’ers. Andersom mogen MKB’ers wél een 60-dagentermijn hanteren. Als toch een termijn wordt afgesproken die langer is dan 30 dagen, is die langere betaaltermijn nietig en wordt vanzelf omgezet naar 30 dagen.

Bestaande overeenkomsten
Op bestaande overeenkomsten is de wetswijziging niet direct van toepassing. Er geldt een overgangsperiode van één jaar vanaf inwerkingtreding van de wetswijziging. Als na dat jaar een overeenkomst nog niet is aangepast, is de betaaltermijn van meer dan 30 dagen vanaf dat moment nietig en geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

Ingangsdatum nog niet bekend
De ingangsdatum staat nog niet vast. De Tweede en Eerste Kamer moeten de wetswijziging nog goedkeuren. Wanneer dit op de politieke agenda staat, is nog niet duidelijk.

Natuurlijk kunnen bedrijven wel al voorsorteren op deze wetswijziging. Bijvoorbeeld door bestaande overeenkomsten of algemene voorwaarden aan te (laten) passen. Dat kan meteen een goede gelegenheid zijn overeenkomsten en/of algemene voorwaarden tegen het licht te houden. Advocatenkantoren, ook het onze, kunnen de stukken door een juridisch vergrootglas bekijken en adviseren over aanpassingen.

Artikel van/door:

Foto 2 bij artikel Berntsen Mulder.JPG

D.G. Helmich
Berntsen Mulder Advocaten
Ondernemingsrecht, Bouw- en vastgoedrecht, Kabelschade, Acquisitiefraude
d.helmich@berntsenmulder.nl
0172 - 49 43 45

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.