Leden-cie. / WG XL

Deze werkgroep richt zich op de XL-ondernemingen (41 of meer fte's) onder de VOA-leden.

Werkgroep XL
Deze werkgroep richt zich op de XL-ondernemingen (41 of meer fte's) onder de VOA-leden.

Werkgroepleden:
* Sophia van Bakel
* Kees Bentvelzen
* Casper van den Bergh
* Dirk Dirkmaat
* Amos Kroll
* Ron van der Veer (is ook aanspreekpunt voor de ledenacquisitie (vereniging breed)
* Marcel Vilain