Woningen bouwen op bedrijventerreinen ridicuul plan

Woningen bouwen op bedrijventerreinen ridicuul plan

In reactie op de krantenartikelen over alternatieve bouwplannen voor woningen op bedrijventerreinen zoals Molenwetering en Hoorn West kan de VOA kort en bondig zijn: dat mag niet gebeuren!

En wel om vijf redenen:

  1. Er is al een tekort aan bedrijventerreinen in Alphen aan den Rijn. De komende jaren wordt dat tekort alleen maar groter, tot wel 30 hectare in 2030 volgens de Bedrijventerreinenstrategie van STEC.
  2. Uitplaatsen van bedrijven op Molenwetering is onbetaalbaar. Daar komt bij: deze bedrijven zullen naar een nieuwe locatie moeten. Vanuit de provincie is er de opgave dat het aantal vierkante meters aan bedrijventerreinen minimaal gelijk moet blijven. Dus mocht er een deel bedrijventerrein gebruikt worden voor andere doeleinden dan zal dat ergens anders moeten worden gecompenseerd. 
  3. Bouwen van woningen op bedrijventerreinen Hoorn West is niet mogelijk vanwege een tweetal milieucontouren: die van een aantal bedrijven en die van de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie).
  4. Ruimte en groei voor ondernemen is van groot belang. Groei van het MKB, maar zeker ook het stimuleren van werkgelegenheid in onze gemeente, het realiseren van de eerder afgesproken bedrijventerreinenstrategie en de uitvoering van de economische agenda. 
  5. Het is niet prettig wonen en leven op een bedrijventerrein.

Kortom: geen goed plan, vindt de VOA. Leuk bedacht maar in de praktijk onuitvoerbaar. De ondernemingsvereniging vertrouwt erop dat deze proefballon snel wordt doorgeprikt.

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.