VVD - VOA bijeenkomst in het teken van passie voor steden en mensen

Op 10 oktober jongsleden vond in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn de VOA bijeenkomst “Omschrijf dat eens, jouw Alphen” plaats. Op het programma stond een inleiding van partijgenoot Ingrid de Bondt, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland en st

In haar inleiding ging Ingrid de Bondt in op de bereikbaarheid van Alphen aan den Rijn en het belang dat ondernemers in Alphen en de regio daar bij hebben. Bereikbaarheid en de daarmee samenhangende kosten voor ondernemers zijn van groot belang. Het laag houden van deze kosten is voor ondernemers dan ook een prioriteit. “Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een visie, maar zeker ook om het hier en nu”, aldus Ingrid die het aanpakken van de knelpunten als een duidelijk “hier en nu” onderwerp onder de aandacht bracht.

Ingrid ging de actuele onderwerpen niet uit de weg en noemde man en paard als het gaat om bereikbaarheid. “Het verbreden van de N207, tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn, moet gebeuren, maar is een proces dat niet versneld kan worden. De bestemmingsplannen maken een snellere procedure onmogelijk”. Maar, zo vervolgde Ingrid, “Ik zie het in mijn periode wel gebeuren”.  Voor de VOA is de verbreding belangrijk. “Wij zien de verbreding als een speerpunt en kijken naar de N207 als de nieuwe toegangspoort tot Alphen.

Onder de naam RijnlandRoute onderzoekt de provincie de mogelijkheden voor aanpassingen aan wegen met als doel: De bereikbaarheid tussen de kust en Leiden (A4 – A44)) te verbeteren. De provincie doet dit samen met Holland Rijnland en de betrokken gemeenten. Ingrid was duidelijk over dit project. “De schop moet nog deze periode in de grond”.

Ook bij het onderwerp openbaar vervoer werd het “hier en nu” losgemaakt van de langere termijn visie. Voor de aanleg en in gebruikname van de nieuwe RijnGouwelijn moeten de komende jaren stappen worden gezet. De RijnGouwelijn is de tram-verbinding tussen Gouda, Leiden en de kust in Katwijk en Noordwijk. Het wordt een belangrijke openbaar vervoerlijn in de regio. De RijnGouwelijn wordt gefaseerd ingevoerd. Het eerste deel tussen Gouda en Alphen rijdt eind 2012. In de daarop volgende jaren wordt het tracé tussen Alphen en Leiden en verder naar de kust aangelegd. “Een visie is goed, maar de problemen van nu moeten wel worden aangepakt.”

De afsluitende woorden van Ingrid waren helder en voor ondernemers in de regio een welkom vastberaden geluid. “Infrastructuur in het algemeen betekent durven kiezen en lef hebben. Natuurlijk is hiervoor een visie nodig, maar vervolgens dient er wel telkens een slag te worden gemaakt en de projecten worden aangepakt. De succesfactor ligt in de afstemming. Infrastructuur is verdeeld over het Rijk, de gemeenten, provincies en waterschappen en al deze partijen dienen dus goed op elkaar af te stemmen. Er moet hard gewerkt worden.”

Het DNA van Alphen

Pim van den Berg richt zich met zijn consultancy praktijk “perspectives” op mensen, steden, merken en formules. Met een oog voor intrigerende organisaties, samenlevingen, a-merk leveranciers in mode, retail, financiële services en vastgoed maakt hij met zijn visie “marketing is een kwestie van observeren” veel duidelijk in de duizelingwekkende zoektocht naar het DNA van Alphen. Een zoektocht die deze middag werd begeleid door een deel van de ongeveer 1300 foto’s die hij van Alphen maakte.

“Iedereen is bezig in zijn stad. De vraag is wie en wat je wilt zijn. Waar sta je voor? Ben je trots op je stad?” Volgens van den Berg heeft Alphen aan den Rijn 2 duidelijke peilers. De vele bomen vormen de groene pijler en de bijzondere oude rijn de tweede pijler; water. Over de openbare ruimte was van den Berg complimenteus. “Maar het centrum rond de brug moet één geheel worden. Alphen moet vloeiender, meer ondernemend zijn. De burgers en de ondernemers moeten het initiatief nemen en het initiatief niet te veel aan de politiek te laten.” De Alphenaar? Die is volgens van den Berg wat gelaten. “Maar wel blij hier te wonen” voegde hij nog toe.

In het afsluitende panel bestaande uit Ingrid de Bondt, Pim van den Berg en VVD wethouder Tseard Hoestra kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zo kreeg Tseard de gelegenheid uit te leggen waarom de Lage Zijde de beste plek is voor het “cultuurhuis” en vooral de waarde van cultuur te onderstrepen. Maar ook de verdere invulling van de Lage Zijde kwam aan bod. De suggestie uit de zaal om aan de Lage Zijde vooral ruimte te geven aan kleine winkeltjes van ongeveer 50m2 met betaalbare huur werd meegenomen en met het college gedeeld.

Natuurlijk was ook de rondweg onderwerp van gesprek. Een belangrijk punt uit de paneldiscussie was dat de nieuwe gedeputeerde staten geen standpunt hebben over de rondweg en open staan voor “een kop koffie met het college”. Uiteraard was de VOA er als de kippen bij om ook zichzelf uit te nodigen voor dit samenzijn. Duidelijk werd wel dat ook Bedrijfsleven Rijnland zowel de rondweg als de Maximabrug hoog op het prioriteitenlijstje heeft staan.

Al met al een zeer interessante middag  waarbij de DNA presentatie indrukwekkend was en “iedereen met eigen ogen zou moeten kunnen zien”. Uiteraard danken we de VOA voor de gastvrijheid en complimenteren we hen met een succesvol evenement.

Geja Willems-Deuze (Raadslid)

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.