VOA-Magazine oktober 2023: Ledenbijdrage - Junis  Kinderopvang

VOA-Magazine oktober 2023: Ledenbijdrage - Junis Kinderopvang

Wij gaan een gezonde toekomst tegemoet

Teksten en foto's: Junis Kinderopvang

Junis Kinderopvang werkt met een duurzame strategische agenda, om nog lang een gezonde en vitale organisatie te blijven. Zo kunnen we bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelstellingen die wereldwijd voor een duurzame wereld zijn geformuleerd. Junis richt zich vooral op de sociaal-maatschappelijke doelstellingen, waarin vitaliteit een centraal thema is.

Dagelijks biedt Junis een veilig nest aan maar liefst 10.000 kinderen in onze regio. Meer dan 1.200 medewerkers, gastouders en vrijwilligers krijgen de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Het belang van vitaliteit zie je in verschillende lagen en aspecten van de organisatie terug. De strategie voor de komende jaren is gemaakt samen met kinderen, hun ouders, de medewerkers en de belangrijkste samenwerkingspartners. 

Gezonde keuzes van kinderen stimuleren
In de speerpunten van Junis speelt het bijdragen aan gezond opgroeien een grote rol. De pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen dagelijks om gezonde keuzes te maken, volgens het voedingsbeleid van de organisatie. Hierin staan zes gezonde gewoontes centraal. Deze gewoontes bieden handvatten voor gezonde voeding op de groepen. Er wordt voor klein en groot gelet op gevarieerde en gezonde maaltijden en tussendoortjes volgens de schijf-van-vijf. Naast gezonde voeding is beweging voor kinderen van alle leeftijden standaard onderdeel van de dag.

Een kind gezond laten opgroeien is van groot belang voor nu en de toekomst. Gezond eten, voldoende bewegen en genoeg slapen is de basis voor een gezond lichaam en gezond gewicht. Om een gezonde levensstijl te ontwikkelen hebben kinderen een omgeving nodig waarin hier aandacht voor is. Medewerkers in de kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. Samen met ouders en scholen hebben zij een gedeelde verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl van kinderen te stimuleren. Samen maken zij kinderen van jongs af aan, op een leuke manier, vertrouwd met gezond eten en drinken. Daar hebben ze hun leven lang voordeel aan. Want kinderen die goed in hun vel zitten, ontwikkelen zich beter.

Werkgeluk en vitaliteit op de werkvloer 
Junis kan niet zonder haar bevlogen en professionele medewerkers. Daarom heeft de organisatie ook veel aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van medewerkers. Vitaliteit heeft voor medewerkers veel met werkgeluk te maken. Gelukkig is werken met kinderen een van de mooiste beroepen. Los van de liefdevolle zorg voor kinderen, is ook omkijken naar elkaar belangrijk. Als je gezien en gehoord wordt, zit je beter in je vel. Op die manier kun je beter met elkaar samenwerken.

Hoe denken de collega’s van Junis zelf over hun werkgeluk en vitaliteit? Daar kom je natuurlijk achter door het goede gesprek te voeren. Daarnaast voert de organisatie een vitaliteitsonderzoek uit onder al haar medewerkers. Met de resultaten van dit onderzoek hoopt Junis nog beter te kunnen inspelen op het vergroten van de vitaliteit en het werkplezier van haar medewerkers. 

Eigen opleiding voor sport- en bewegingsleiders
Om nóg een steentje bij te dragen aan een gezonde generatie heeft Junis, in samenwerking met mboRijnland, de opleiding sport- en bewegingsleider in huis gehaald. Op de werkvloer en in de klas worden deze gespecialiseerde medewerkers opgeleid om actief aan de slag te gaan met bewegen, sport en gezond opgroeien. De eerste klas studenten hoopt aan het einde van dit schooljaar hun diploma te halen. Met hun deskundigheid gaan zij er de komende jaren voor zorgen dat er nog meer aandacht is voor een gezonde levensstijl in het dagelijkse aanbod van de kinderopvangorganisatie. 

Deze BBL-opleiding is nieuw toegevoegd aan het opleidingsprogramma van Junis. Door middel van werkplekleren heeft de organisatie al drie jaar met succes leerlingen opgeleid tot professionele beroepskrachten.

Junis verwelkomt nieuwe bestuurder
Met oog op een duurzame en toekomstbestendige organisatie is deze maand Tine Oudshoorn als bestuursvoorzitter gestart bij Junis. Samen met Bart Elenga vormt zij het bestuur van de organisatie die actief is in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Zoetermeer. Tine heeft ruime ervaring als bestuurder in de kinderopvang. Ze weet te inspireren vanuit haar maatschappelijk hart, heeft een enorme verbindende kracht en heeft veel goede en bruikbare ideeën voor de toekomst van Junis.

 

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.