VOA-Magazine: Big Event

VOA-Magazine: Big Event

De VOA neemt het voortouw in duurzaamheid op bedrijventerrein Molenwetering

Tekst: Linda Welther. Foto’s: Peter Franken (foto zonnepanelen), Rob Lamping (foto Rob de Kloet en Dennis van der Werff)

Zon op dak - Eerste aanzet voor meer samenwerking

Verduurzaming stelt ondernemers voor grote opgaven. Hoe ga je om met de stijgende stroomkosten? 
Wanneer stap je over op duurzame energie? Hoe isoleer je je pand? De VOA-commissie Bedrijventerreinen en Infrastructuur biedt bedrijven de helpende hand en pleit voor meer samenwerking.

Ondernemers en vastgoedeigenaren van Bedrijventerrein Molenwetering ontmoetten elkaar op 20 april bij Ponsioen Installatie­techniek aan de Linnaeusweg in Alphen aan den Rijn. Daar werd een 
informatiebijeenkomst gehouden over het project Zon op dak. Twintig aanwezigen gingen met een gratis scan ter waarde van 700 euro naar huis: binnenkort wordt bij hen een technische analyse uitgevoerd, met als resultaat een advies en offerte op maat voor plaatsing van zonnepanelen.

Bij Ponsioen liggen al driehonderd panelen op het dak. “Zo’n beslissing neem je niet zomaar”, zegt directeur Rob de Kloet. “Veel hangt af van de constructie van je gebouw. Daarnaast moet je goed nadenken over hoe je de opgewekte energie gebruikt en hoe het zit met de salderingsregeling. En dan de investering: 
ga je het zelf betalen, werk je met een lokale energiecoöperatie of neem je een lening bij de bank? Wat is de terugverdientijd? Hoe vergroot het je onafhankelijkheid als ondernemer? Dat is hier allemaal uitgelegd.”

Ambassadeurs
Het samenzijn in Molenwetering is onderdeel van een pilot. 
Bijeenkomsten op andere bedrijventerreinen volgen. Niet alleen om over zonnepanelen te praten, maar ook om nader kennis te maken. Rob: “Op de meeste bedrijventerreinen in Alphen kennen ondernemers elkaar nauwelijks. De organisatiegraad is laag. En juist op het gebied van verduurzaming kunnen we veel bereiken als we samenwerken. Ik hoop dat deze bijeenkomst voor ondernemers van Molenwetering het startpunt is geweest om meer gezamenlijk op te trekken.”

Rob de Kloet is niet de enige. In de commissie Bedrijventerreinen en Infrastructuur van de VOA zitten afgevaardigden van alle Alphense bedrijventerreinen (zie kader). Zij fungeren als ambassadeurs voor verduurzaming. Ondernemers kunnen met vragen bij hen terecht; ook zijn ze aanspreekpunt voor gemeente en provincie.

Vliegwieleffect
Commissievoorzitter Dennis van der Werff: “Elke ondernemer is druk met zijn dagelijkse business. Die energie- en klimaat­transitie en de overstap naar circulair ondernemen moeten er even bij geregeld worden. Als VOA willen we daarin faciliteren en helpen. Nu praten we over zonnepanelen, maar er spelen nog veel meer onderwerpen: isolatie, batterijen voor energieopslag, vergroening. En er zijn subsidies te vergeven. Als we dat met elkaar organiseren, kost het de helft van wanneer iedereen het alleen zou doen. Vandaar die bijeenkomst in Molenwetering. We hopen zo een soort vliegwieleffect te bereiken, zodat we voorop gaan lopen in de energietransitie en klimaatadaptatie.”

Ook voor meer traditionele onderwerpen als infrastructuur en veiligheid is een betere organisatiegraad nuttig. “Als er ergens een gevaarlijk kruispunt is, kunnen we dat gezamenlijk veel sneller opmerken en melden bij de gemeente.”

Dezelfde wens
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, vat Johan van Veen samen. Hij is accountmanager bedrijven bij de Gemeente Alphen aan den Rijn en zorgt ervoor dat duurzaamheid op de agenda van de commissie Bedrijventerreinen blijft. “We zitten midden in allerlei transities: de energietransitie, de overgang naar circulair ondernemen en de klimaatadaptatie. Vooral die laatste is met stip aan het stijgen: bedrijven en bedrijventerreinen moeten beter bestand worden tegen droogte, nattigheid en hitte. Maar ook circulaire economie wint terrein. Nieuwe grondstoffen worden schaars en duur en klanten gaan steeds meer eisen stellen aan circulariteit van producten.”

“Daarom moeten bedrijventerreinen meer worden dan een verzameling postcodes”, vindt hij. “Dat is dé uitdaging voor Alphen aan den Rijn. Nu gaat het om heel concrete maatregelen. Zonnepanelen. En de verplichting om minimaal energielabel C in kantoren te hebben per 1 januari 2023. Maar te zijner tijd 
kunnen bedrijven veel meer ideeën gezamenlijk invullen. Hoe hoger de organisatiegraad, hoe beter ze al die transities kunnen uitvoeren. Daarin hebben VOA en de Gemeente dezelfde wens.”

Voor meer informatie: neem contact op met Petra Burgmeijer van de VOA (ook voor niet-leden). Tel: 0172-424468, petra@voaonline.nl  

Leden VOA-commissie Bedrijventerreinen en Infrastructuur
Heimanswetering: Dennis van der Werff, Van der Werff Groep (voorzitter)
Greenport: Michiel Gerritsen, St. Belangen­behartiging Greenport Boskoop 
ITC/PTC Hazerswoude: Laurens Kaashoek, Fortune Coffee
Hoorn West: Han Kalkman, Hillsafety 
Rijnhaven: Hendrik Jan Grimbergen, H.J. Grimbergen b.v. - Industrial Systems
Steekterpoort en Distripool: Marco Pols, Prezero Recycling and Recovery Netherlands
Hoorn West - ten westen van de Leidsche Schouw: Ronald Kempenaar, Renault Kempenaar
De Schans I - De Vork: vacature. Waarnemer: Marco Pols, PreZero
Hazerswoude-Rijndijk: Paul Peter Tijssen, Tijssen goed voor dieren
Hoogewaard (Koudekerk a/d Rijn + Gnephoek): Leen Schouten jr., Schouten Olie
Schans II: Erik Akkermans, Vereniging Parkmanagement De Schans II
Verbreepark (Benthuizen): Corné van Waay, Van Waay Interieurs Benthuizen
Infrastructuur in en rondom Alphen aan den Rijn: John van der Laan, Van der Laan Touringcar bv
Molenwetering en lid VOA-commissie Duurzaamheid: Rob de Kloet, Ponsioen Installatie Techniek
VOA-commissie Duurzaamheid: Matthijs Mulder, Berntsen Mulder Advocaten 
Gemeente Alphen aan den Rijn: Johan van Veen
Omgevingsdienst Midden Holland: Marc Koene
Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA): Joost Berkhout

VOA Magazine mei 2022 foto 1_Rob Lamping.jpg
Rob de Kloet en Dennis van der Werff: “Juist op het gebied van verduurzaming kunnen we veel bereiken als we samenwerken.”

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.