Resultaten VOA Ondernemers Onderzoek 2022

Resultaten VOA Ondernemers Onderzoek 2022

Alphense ondernemers maken zich klaar voor een duurzame toekomst

Al 70 jaar behartigt de VOA (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn) de belangen van de Alphense ondernemer. Als één van de grootste ondernemersverenigingen van Nederland zet de VOA zich voor alle ondernemers in, ook voor niet-leden. Als belangrijke stakeholder binnen de Alphense Gemeente fungeren zij als gesprekspartner om het Alphense ondernemersklimaat te ondersteunen en motiveren. Zeker in tijden wanneer de huidige economie om meer veerkracht vraagt. Daarom heeft de VOA juist nu onderzoek gedaan naar de lokale trends en uitdagingen van de Alphense ondernemer om nog beter op deze vraagstukken te kunnen anticiperen. Het belang van samenwerken tussen de gemeente en deze ondernemers is essentieel en daarom presenteerde de VOA op 30 november j.l. het volledige onderzoeksrapport aan wethouder Gerard van As.

overhandiging onderzoek.png
Foto (v.l.n.r.): Elbrich Postma (gemeente afd. economie), Tino Meijn (bestuurslid VOA), Johan van Veen (gemeente afd. duurzaamheid), Elles in ’t Veld (voorzitter VOA) en wethouder Gerard van As

Krapte op de arbeidsmarkt
Veel ondernemingen kampen op dit moment met problematieken om openstaande vacatures in te vullen. Bij 42% staan onvervulde vacatures de groei van de organisatie in de weg. Vooral bij ondernemingen met meer dan 5 werknemers is dit een probleem, want 54% van deze groep ziet de groei beperkt doordat vacatures niet zijn ingevuld. 35% van de ondervraagden geeft aan nieuw personeel te vinden via het zakelijk netwerk, naast 41% via het bekende social media platform Linkedin. 

Digitale transitie
Toenemende digitalisering van processen biedt Alphense ondernemers al voldoende businesskansen. Maar de echte digitale transformatie met compleet nieuwe businessmodellen is voor slechts een handvol weggelegd. Ondernemers geven aan hulp nodig te hebben om hun digitale strategie ten uitvoer te kunnen brengen. 93% van de VOA-leden stelt klaar te zijn voor de digitale transitie, tegenover 84% van de niet-leden. Door samen de verbinding te zoeken en kennis te delen, kunnen Alphense ondernemers zich voorbereiden op de digitale transitie die ons allemaal zal versterken.

Duurzaamheid
Aangejaagd door oplopende energiekosten en gestimuleerd door de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), wereldwijde doelstellingen die inspiratie en sturing bieden, is verduurzaming een onderwerp dat binnen en buiten VOA grote aandacht heeft en verdient. 89% van de ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk. De lokale ondernemers zijn ambitieus op het gebied van duurzaamheid en dan met name voor de energietransitie. Dit mag geld kosten maar levert zoveel nieuwe business kansen dat het de investering waard is.

Toegevoegde waarde VOA
De VOA zet zich in voor het ondernemingsklimaat in de gemeente Alphen aan den Rijn. Uit de resultaten in dit onderzoek blijkt dat de VOA op dit gebied een grote toegevoegde waarde levert. Zo draagt het VOA lidmaatschap bijvoorbeeld in hoge mate bij aan kennisdeling. Tegelijkertijd versterkt een samenwerking als ondernemerscollectief in zijn totaliteit de positie van ieder VOA-lid binnen de gemeente en naar andere stakeholders. 

Onderzoek
Het onderzoek heeft afgelopen zomer plaatsgevonden en hebben zowel leden als nog-niet-leden deelgenomen. Totaal hebben 258 ondernemers deelgenomen aan het onderzoek, dat door middel van een online enquête verspreid werd. De resultaten van het onderzoek zijn vrijdag 18 november gepresenteerd via het VOA magazine en voor iedereen in te zien via de website van de VOA.

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.