Nieuwsbrief nr. 5 - 23 maart 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

In de nieuwsbrieven van vorige week hebben wij u geïnformeerd over de regelingen en de maatregelen die de Rijksoverheid en de gemeente hebben getroffen. Daarnaast hebben wij u ook op de hoogte gehouden van de actualiteiten en inspirerende initiatieven die in de maatschappij ontstaan om elkaar te ondersteunen. 

De kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen blijft via deze nieuwsbrief en uiteraard ook via www.edbalphen.nl/corona communiceren over de acties die wij, maar ook acties die ondernemingen en instanties hebben ondernomen en nog ondernemen.  

De komende periode wordt deze nieuwsbrief op de maandag, woensdag en vrijdag verstuurd.  

In deze nieuwsbrief:  

1. Update uit de kerngroep
2. LAATSTE OPROEP - Enquête voor ondernemers 
3. UWV geeft eerste impactanalyse Coronacrisis voor Holland Rijnland
4. De belangrijkste en meest gestelde vragen aan verzekeraars 
5. Regelingen voor ondernemers

Pas goed op elkaar!

Kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen

Logo Corona Informatiepunt voor ondernemers.png

NB: Weet je iemand die deze nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Mail even naar info@edbalphen.nl en wij voegen het mailadres toe. Delen van deze nieuwsbrief wordt zeker op prijs gesteld.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn

1.   Update uit de kerngroep

Vanaf 17 maart jl. zijn wij u gaan informeren met dagelijkse nieuwsbrieven om u te informeren over de regelingen en de maatregelen die de Rijksoverheid en de gemeente hebben getroffen. Onze acties hebben geen enkel commercieel belang maar dienen enkel om u zo goed en volledig als mogelijk te informeren in deze voor ons allen hoogst onzekere periode, die zoals wij vanavond hebben begrepen nog langer zal gaan duren. In deze nieuwsbrief informeren wij u, als kerngroep Coronacrisis Ondernemend Alphen, ook over de acties die andere ondernemingen en instanties ondernemen.  

Vanaf deze week verschijnt deze nieuwsbrief op maandag, woensdag en vrijdag. Wij roepen u nogmaals op deze nieuwsbrief en het bestaan van het informatie-punt www.edbalphen.nl/corona zo breed als mogelijk te delen met uw zakelijke netwerk.  Wilt u zelf nuttige informatie delen of heeft u innovatieve of creatieve ideeën? Wij roepen u op ze met ons te delen (via info@edbalphen.nl) zodat wij deze ook via dit kanaal kunnen delen.

2.  LAATSTE OPROEP - Enquête voor ondernemers 

In de afgelopen dagen werd de enquête  voor ondernemers al goed ingevuld. Om een zo goed mogelijk beeld te hebben, doen we bij deze een laatste oproep om deze met klem in te vullen. Invullen kan nog tot en met 27 maart 2020. 

De enquête inventariseert waar je als ondernemer in Alphen aan den Rijn behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt en wat je vragen zijn. De enquête geheel anoniem. De enquête omvat negentien vragen en vraagt ongeveer vijf minuten van uw tijd. Mochten er vragen ontstaan tijdens het invullen van de enquête, neem dan contact op met EDBA (info@edbalphen.nl). Ook kunt u uw vraag indienen in de op- of aanmerkingen. Uiteraard zien we deze vragen, maar door een mail te sturen kunnen wij uw vraag beantwoorden. De enquête is immer anoniem.  Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête! 

Direct naar de enquête

3. UWV geeft eerste impactanalyse Coronacrisis voor Holland Rijnland

De ontwikkelingen gaan snel en zullen achterhaald worden maar UWV heeft een eerste impactanalyse gemaakt m.b.t. de coronacrisis voor onze arbeidsmarktregio, Holland Rijnland. Het laat met name de directe bedreigingen zien en legt ook een verband met de gevolgen in de keten en eventuele kansen die zich in ieder geval tijdelijk voordoen. 

UWV komt met een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. UWV werkt intensief samen met het ministerie om de NOW zo spoedig mogelijk open te stellen en voorschotten te kunnen verstrekken.  Lees hier het hele bericht

4. De belangrijkste en meest gestelde vragen aan verzekeraars 

Het Corona Informatiepunt ontving het volgende bericht van TDK Consultancy naar aanleiding van allerlei nieuwe ondernemingsinitiatieven bezien vanuit perspectief van risicomanagement.  

1) Assurantie tussenpersonen en verzekeraars ontvangen ook veel vragen van klanten over het coronavirus. De belangrijkste en meest gestelde vragen hebben verzekeraars op een rij gezet. Lees hier direct het overzicht

2) Veel horecabedrijven zijn gaan bezorgen. Hierover moeten zij hun assurantieadviseur en/of verzekeraar wel over inlichten. Want er zitten wel een aantal haken en ogen aan.  Lees hier het hele bericht van TDK Consultancy

5.  Regelingen voor ondernemers 

Via het Corona Informatiepunt zijn alle landelijke en gemeentelijke regelingen die er voor ondernemers zijn terug te vinden. Ga naar het overzicht.

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.