Nieuwsbrief nr. 22 - d.d. 20 mei 2020

Nieuwsbrief nr. 22 - d.d. 20 mei 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen e/o voor horecaondernemers in Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
2. Persconferentie 19 mei 
3. Uitbreiding en aanpassingen steunpakket 
4. Gemengde reacties ondernemersverenigingen 
5. UWV: Stijging WW-uitkeringen in Holland Rijnland 
6. Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven 
7. Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen 
8. Campagne “Erop uit in Alphen” van start door en voor recreërend en ondernemend Alphen aan den Rijn 
Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag. 

1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
Dinsdag 19 mei jl. is het college van B&W van Alphen aan den Rijn akkoord gegaan met een voorstel aan de gemeenteraad om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de gemeente geld beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn. Het gaat om initiatieven en projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken. Initiatieven ook die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren. Als de gemeenteraad akkoord gaat kunnen in juni 2020 aanvragen worden ingediend.

Het kabinet presenteerde gisteravond een update over de ‘opstart’ van de samenleving.  Verschillende verwachtingen werden geconcretiseerd, zoals de regels omtrent horeca. Eventuele voor- en tegenargumenten en enkele vraagtekens ten spijt, is het voornamelijk fijn dat bekend is onder welke voorwaarden de verschillende sectoren al dan niet open mogen. Voor de ene sector is dit een hard gelag (denk aan de fitnessbranche), voor de andere sectoren zijn de gebeden gehoord (denk aan de verpleeghuizen). Over het geheel genomen is duidelijkheid over de situatie het vertrekpunt om de stand van zaken op te maken en plannen te maken. Deze is er nu meer gekomen.

Vanmiddag (woensdag 20 mei) werd het nieuwe pakket aan steunmaatregelen gepresenteerd. Dit maakt het inkleuren van het plaatje verder mogelijk. Primair komt het erop neer dat de maatregelen drie maanden worden verlengd en meer worden gericht op sectoren. Belangrijkste veranderingen zijn het aanpassen van voorwaarden bij de verschillende huidige regelingen en de introductie van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB ter vervanging van de TOGS. Daarnaast is de TOFA (Tijdelijke Overbrugginsgregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) geïnitieerd, maar wordt eerst voorgelegd aan de Tweede Kamer ter overweging. Duidelijk is dat de Tweede Kamer flexibele arbeidskrachten tegemoet wenst te komen.

Vorige week is een brief gestuurd naar een aantal horecaondernemers met de vraag om mee te denken over het terrassenbeleid van de gemeente vanaf 1 juni.  Velen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Wij zijn blij om dit te zien. De gemeente gaat de input bundelen en meenemen in het nieuwe beleid, dat naar verwachting volgende week wordt gepresenteerd.

Tot slot, met het lange hemelvaartweekend voor de boeg, geven we een tip om Alphen aan den Rijn van een geheel andere kant te ontdekken. Vandaag start in aansluiting op de "#Alphen Koopt bij elkaar” campagne, de “Eropuit in Alphen” campagne. Met leuke fietsroutes en tips en initiatieven laat het Platform Recreatie en Toerisme in samenwerking met lokale recreatieondernemers en het platform #AlphenLinkt van #AlphenMarketing zien hoe je dit prachtige gebied op de fiets kunt ontdekken en hoe je daarmee lokale ondernemers helpt.

Dus, recreëer, geniet, veilig en houd die afstand. Kijk voor het volledige overzicht van de tips van wat er nu weer op het gebied van recreëren mogelijk is op: www.alphenlinkt.nl/eropuit.

Heb je ook een leuke tip of een goed initiatief op het gebied van recreëren? Ondernemers kunnen nieuwe initiatieven en tips insturen naar pretalphen@gmail.com

Namens het Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA

2. Persconferentie 19 mei 
Zoals in de update (agendapunt 1) al vermeld is gisterenavond (19 mei) een verdere update gegeven over de open-up van de samenleving. De Rijksoverheid heeft de maatregelen onder elkaar gezet. Voor de horeca heeft KHN een concretere update geschreven, waarin de praktische implicatie van de regels nog duidelijker is. Daarnaast zullen zij het door hen opgestelde protocol aanpassen aan de reglementen 
Zie hier een update over de regels
Zie hier een update over de regels voor de horeca

3. Uitbreiding en aanpassingen steunpakket 
Vanmiddag 20 mei is het nieuwe pakket aan economische maatregelen gepresenteerd door het kabinet. Er is een aantal aanpassingen aangebracht aan de huidige regelingen, welke allen worden verlengd en er is een nieuwe maatregel gepresenteerd, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Als bedrijven een omzetdaling zien van minimaal 30 procent, dan kunnen zij een maximale tegemoetkoming verwachten van 20 duizend Euro.  
Zie hier een uitwerking van de maatregelen

4. Gemengde reacties ondernemersverenigingen 
De ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland hebben gematigd negatief gereageerd op het nieuwe steunpakket van de Rijksoverheid. Ze zijn onder meer blij met de aanpassingen voor seizoensgerelateerde sectoren, de tegemoetkoming in vaste lasten en het geld voor om- en bijscholing. De verenigingen vinden echter dat het pakket onvoldoende voorkomt dat grotere (MKB-)bedrijven gaan omvallen.

NL is een stuk positiever dan VNO-NCW en MKBNL. Zij zien een aantal van hun wensen terug in het lijstje. Wel menen zij dat het belangrijk is dat de regelingen snel worden uitgevoerd. ONL roept bedrijven op kritisch naar de eigen kosten- en baten te kijken en te bezuinigen waar mogelijk om de continuïteit te garanderen. 
Lees hier verder over de standpunten van VNO-NCW en MKBNL
Lees hier verder over de standpunten van ONL

5. UWV: Stijging WW-uitkeringen in Holland Rijnland 
Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam in april met 18% toe, zo ziet het UWV. Deze forse stijging brengt de gevolgen van de coronacrisis pijnlijk in beeld, ondanks het dempende effect van de NOW. Met name op maandbasis ligt het stijgingspercentage iets hoger dan landelijk. Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven en horeca & catering nam in april 2020 het sterkst toe. Lees hier verder

6. Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven 
Het college stelt de gemeenteraad voor om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de gemeente geld beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn. Het gaat om initiatieven en projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken en die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren.ndernemers kunnen een beroep doen op het fonds als hun initiatief een corona-gerelateerde aanleiding heeft en positief bijdraagt aan de Alphense economie. 
Lees hier meer over het stimuleringsfonds
Lees hier meer over de nadere regels van het stimuleringsfonds

7. Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen 
Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen. Het leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn probeert op deze manier in te spelen in de ontstane vraag naar deze middelen. Preventieschermen en hygiënezuilen helpen bij het verantwoord openen van bedrijven in de coronatijd. Lees hier verder

8. Campagne “Erop uit in Alphen” van start door en voor recreërend en ondernemend Alphen 
Door de versoepeling van de corona maatregelen staan we als ondernemers te popelen om onze activiteiten weer op te starten. We pakken de oproep van wethouder van Velzen: ‘zit niet bij de pakken neer, maak een plan’ stevig aan. Natuurlijk zijn er veel voorzorgsmaatregelen nodig en dat vraagt de nodige creativiteit. We zoeken en vinden oplossingen voor vragen als, hoe voorkom ik rijen bij de entree, hoe realiseer ik de 1,5 meter afstand, hoe kan ik toch dat kopje koffie of dat lekkere broodje serveren. Veel nieuwe initiatieven ontstaan binnen de grenzen van wat is toegestaan.

Vandaag starten we in aansluiting op de campagne "#Alphen Koopt bij elkaar” de campagne “Eropuit in Alphen”. Met deze campagne promoten we om op de fiets de Rijn- en Veenstreek te verkennen en laten initiatieven zien van waar leuke producten te koop zijn. De campagne is een co-creatie tussen #AlphenMarketing (de organisatie achter het platform #AlphenLinkt) en het Platform Recreatie Toerisme.

Dus, recreëer, geniet, veilig en houd die afstand. Op de website www.alphenlinkt.nl/eropuit staan diverse tips van wat er zoal op het gebied van recreëren in en om Alphen nu weer mogelijk is. Hou deze site in de gaten want deze wordt de komende periode doorlopend aangevuld met nieuwe tips en initiatieven.

Ondernemers kunnen nieuwe initiatieven en tips insturen naar pretalphen@gmail.com zodat deze ook geplaatst kunnen worden op de website van #AlphenMarketing - www.alphenlinkt.nl. 

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.