Nieuwsbrief 35 - 22 oktober 2020

Beste ondernemers,

In deze nieuwsbrief een “hart onder de riem” voor de ondernemers in Alphen aan den Rijn van wethouder G.P. van As. Verder een oproep van onder meer de gemeente, EDBA, VOA en het MBO Rijnland om te investeren in de toekomst: heeft uw organisatie ruimte voor bijbanen of flexibel inzetbaar personeel dan horen wij dat graag. En een steunbetuiging aan de horeca!

De nieuwsbrief en de informatievoorziening vanuit het Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o wordt samengesteld door de EDBA en Alphen Marketing in samenwerking met de VOA en de gemeente Alphen aan den Rijn.  Heeft u nieuws, informatie of commentaar? Mail ons op info@edbalphen.nl  Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn 

“Hart onder de riem” voor ondernemend Alphen van wethouder G.P. van As
Foto Gerard van As tbv coronapagina.jpg

Via bijgaande link treft u de open brief van wethouder economische zaken de heer G.P. van As aan ondernemend Alphen a/d Rijn. Belangrijkste boodschap is, naast de spreekwoordelijke “hart onder de riem” ook zijn dringende oproep op een ieders blijvende bijdrage om het coronavirus te bedwingen. “Toch hebben we begin dit jaar bewezen dat het kán, het virus terugdringen, dus laten we alles op alles zetten om die kentering weer te maken.” Lees verder voor de gehele brief. 

“Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst”
De gemeente ontwikkelt samen met de economische partners en het onderwijs een aanpak rondom jeugdwerkloosheid. In die aanpak, onder leiding van wethouder Han de Jager, wordt het komend jaar steeds de analyse gemaakt hoe de arbeidsmarktsituatie voor jongeren en jongvolwassenen is en welke acties passend zijn om (aankomende) jeugdwerkloosheid te bestrijden. Nu al is duidelijk dat het voor jongeren moeilijk is om stages te vinden. De verwachting is dat, nu een deel van de MKB bedrijven het zwaar heeft vanwege de coronacrisis, de mogelijkheden van stages verder onder druk komen te staan.

Daarom komen partners als gemeente, EDBA, VOA en het MBO Rijnland nu al in actie om meer stageplekken te genereren. EDBA Informatiepunt doet namens de betrokken partners een oproep om met ons mee te denken bij het creëren of in standhouden van stagemogelijkheden in uw bedrijf of organisatie. Ook in de door corona ontstane situatie waar, zoveel als mogelijk, thuis wordt gewerkt. In de aanpak is ook aandacht voor de, terecht geuite, zorg van ondernemers rondom de begeleiding van MBO scholieren tijdens stage en hoe daarin tegemoetgekomen kan worden. Ook de gemeente onderzoekt hoe er in haar eigen organisatie (meer) stages kunnen worden georganiseerd.

Door de huidige ontstane situatie vallen ook bijbanen van studenten in diverse sectoren (al dan niet tijdelijk) weg. Hierdoor vallen deze studenten weg uit het arbeidsproces en valt ook hun inkomen weg. Vaak hebben zij dit inkomen nodig om hun studie te blijven volgen, hetgeen weer belangrijk is om straks goed opgeleid de arbeidsmarkt op te gaan. Ook voor deze groep vragen we in het kader van “het investeren in jonge mensen” aandacht. Mocht uw organisatie ruimte hebben voor bijbanen of flexibel inzetbaar personeel dan horen wij dat graag!  Inmiddels heeft de Technische Unie, een van de grootste werkgevers in Alphen a/d Rijn, te kennen gegeven ruim werkgelegenheid te kunnen bieden aan flexibel inzetbaar personeel dat, op basis van oproep, direct aan de slag kan.

Samen blijven de partners in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid de handen ineenslaan om (jonge) mensen snel van school naar werk en werk naar werk te begeleiden. Doet u met ons mee? Graag zien wij uw aanmelding via info@edbalphen.nl

Steunbetuiging van VOA aan de horeca
Plaatje eten - tbv coronapagina.jpg

De tweede coronagolf doet een groot beroep op ieders geduld en doorzettings- vermogen, maar als één sector het nu zwaar te verduren heeft, dan is het wel de horeca. Voor de tweede keer worden velen gedwongen de deuren te sluiten, ondanks al hun inspanningen en investeringen om de coronamaatregelen na te leven. Dat moet een harde klap zijn, en toch: we zien her en der alwéér ondernemende initiatieven ontstaan die vooral getuigen van een ongelooflijke veerkracht.  Wij zijn daar als VOA plaatsvervangend trots op, omdat het ons leert dat ondernemerschap zich niet zonder slag of stoot uit het veld laat slaan. Daarom deze nieuwsbrief 

 Wat wij verder lazen:
Supermarktondernemer uit Nieuwkoop runt corona teststraten (via de ondernemer.nl)
Cadeautjes en actiever online: horeca past lessen eerste lockdown nu massaal toe (via DeOndernemer.nl)
Vitaliteit is gezonde financiën én gezonde mensen (via VNO-NCW)

Bedankt voor het lezen. Tot volgende week!

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement op deze nieuwsbrief.

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.