Huurders die gaan wonen aan Zaagmolenweg behouden inschrijftijd

Huurders die gaan wonen aan Zaagmolenweg behouden inschrijftijd

Er is een aanvullend criterium vastgesteld voor het woonexperiment aan de Zaagmolenweg, waar dit jaar 91 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Huurders die een vast huurcontract tekenen, zullen hun inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland niet verliezen.

De woningen aan de Zaagmolenweg worden voor een periode van 15 tot 20 jaar gerealiseerd en zijn bedoeld voor inwoners die nu onvoldoende kans maken op de woningmarkt. Eerder zijn de gemeente en Woonforte al gekomen tot een woonruimteverdeling voor de Zaagmolenweg: 54 woningen voor jongeren tot en met 28 jaar, 9 woningen via de contingentregeling, 9 woningen voor statushouders en 19 woningen voor herstarters.

Inschrijftijd blijft behouden

Voor de woningen aan de Zaagmolenweg is door Woonforte en de gemeente de wens geuit om huurders vaste huurcontracten te geven. Een huurcontract zou normaal gesproken betekenen dat huurders hun inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland verliezen, maar dat zal bij het woonexperiment aan de Zaagmolenweg niet het geval zijn. De gemeente wil dat huurders hun opgebouwde inschrijftijd bij Huren in Holland Rijnland behouden. Daarom wordt een aanvullend criterium in het experiment opgenomen.

“Huurders die een tijdelijke woning accepteren op de locatie Zaagmolenweg kunnen wanneer zij hun opgebouwde inschrijftijd behouden sneller doorstromen naar een permanente sociale huurwoning, dan wanneer de opgebouwde inschrijftijd komt te vervallen. Dit draagt bij aan het doel van het experiment Zaagmolenweg, namelijk woningen voor inwoners die nu onvoldoende kans maken op de woningmarkt”, aldus de gemeente.

Hieronder impressies van de tijdelijke woningen aan de Zaagmolenweg.

zaagmolenweg-woningen-impressie.JPG

zaagmolenweg-woningen-impressie3.JPG

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.