Bouwbesluit aangepast: Energielabel C verplichting kantoorruimte

De tijd van de vrijblijvendheid is voorbij. De komende jaren moeten ondernemers serieus aan de slag met de verduurzaming van hun kantoor. Dat blijkt uit het recent gepubliceerde Bouwbesluit. Met ingang van 2023 moet elk kantoor over minimaal energielabel C beschikken. Het Alphense bedrijf Kewodak biedt oplossingen.

Energielabel kantoorpanden

Een energielabel C komt neer op een Energie-index van 1,3 of beter. Voldoet een kantoor op 1 januari 2023 niet aan deze eis, dan mag het pand niet langer als kantoor worden gebruikt.

Er zijn enkele uitzonderingen voor de verplichting. De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 vierkante meter is;
  • het gaat om rijksmonumenten;
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Uitzonderingen

Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen, maar er zijn er nog meer. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handige beslisboom gepubliceerd die ondernemers wegwijs maken in de regeling. De beslisboom kan je hier raadplegen.

Beslisboom

Verder heeft de RVO de Energiebesparingsverkenner Kantoren gepubliceerd. Deze bevat handige tips en concrete handvatten om aan de verplichting voor het C-label te voldoen. Ook vind je hierin inschattingen van de kosten, besparingen en terugverdientijd.

Duurzaam dak

Beschikt jouw kantoorpand over een plat dak, dan heb je al veel vierkante meters tot jouw beschikking om jouw pand energiezuiniger te maken. Te denken valt daarbij aan een groen dak, een luchtzuiverend ecodak, en/of zonnepanelen. Kewodak kan jou hierbij helpen.

Reacties (0)

U moet Inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.