Nieuws Corona

Foto corona informatiepunt.jpg

Op deze pagina vindt u de 5 meest recente nieuwsbrieven van het EDBA Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

--------------------------------------------

Nieuwsbrief 30 - 16 september 2020

Kabinet zet in om investerend uit de crisis te komen en dit wordt positief door ondernemers ontvangen. Ook Alphense ondernemers zetten in op de transitie naar circulair en concrete invulling aan duurzame herstelprogramma’s met de SDG Action Day. En de regionale ongelijkheid groeit. Met de laagste krimpverwachting in het Groene Hart. Maar let op... 

De nieuwsbrief en de informatievoorziening vanuit het Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o wordt samengesteld door de EDBA en Alphen Marketing in samenwerking met de VOA en de gemeente Alphen aan den Rijn.  Heeft u nieuws, informatie of commentaar? Mail ons op info@edbalphen.nl  Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn 

Plaatje koffertje Prinsjesdag.JPG

Ondernemers positief over koers om investerend uit de crisis te komen  
'Deze Rijksbegroting helpt Nederland investerend uit de crisis te komen. Het steun- en herstelpakket, het nieuwe Groeifonds, de nieuwe investeringskorting (BIK) en tal van andere maatregelen geven vertrouwen.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de Prinsjesdagstukken. Volgens de ondernemingsorganisaties is het zaak om eendrachtig te blijven samenwerken als sociale partners en kabinet. 'De afgelopen maanden hebben laten zien wat we dan voor elkaar kunnen krijgen als we er samen de schouders onder zetten.'

In de  Prinsjesdag nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland wordt een eerste overzicht voor ondernemers van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze gisteren, op Prinsjesdag 2020, door het kabinet bekend zijn gemaakt. 

25 september 2020 SDG Action Day  
In Nederland wordt de oproep voor een duurzaam en innovatief herstelprogramma om uit de huidige crisis steeds groter. Onder leiding van oud-premier Balkenende hebben inmiddels meer dan 300 grotere ondernemingen in Nederland zich uitgesproken voor ondersteuning van dit programma. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij al aandacht besteed aan dit programma.

Op 25 september vindt in dit kader de virtuele SDG Action Day plaats met daarin, via diverse workshops, veel aandacht voor duurzame ontwikkeldoelstellingen.

Voorbeelden als de ontwikkeling van kweekvlees uit het lab, de inzet van wiskunde tegen honger, en het invullen van inclusiviteit in het onderwijs. Dit jaar wordt onder het thema Decade of Transformation aandacht besteed aan de belangrijke transities die nodig zijn om de Sustainable Development Goals te behalen in 2030. Met inspirerende sprekers en 38 verdiepende workshops is een breed programma samengesteld. Dus wil je je laten inspireren, wil je kennis delen en nieuwe partnerschappen ontdekken op dé dag voor SDG professionals, enthousiastelingen en studenten in Nederland. Doe mee!

Door corona groeit regionale ongelijkheid. Laagste krimpverwachting in het Groene Hart
De coronacrisis maakt de economische verschillen tussen regio’s in Nederland alleen maar groter. ‘Als de regionale ongelijkheid nog groter wordt, dan komen bepaalde regio’s voor steeds grotere opgaven te staan om leefbaarheid in hun gebied te handhaven.’

In het centrum van het land, waar het Groene Hart grotendeels in ligt, valt het waarschijnlijk enigszins mee met de laagste krimpverwachting. Dit schrijft de Rabobank deze week naar aanleiding van recent onderzoek.

Maar let op, de verschillen zijn relatief. In de regio met de laagste krimpverwachting bedraagt deze nog altijd 4,4 procent. De industriegebieden in de perifere delen van het land kunnen dit jaar de grootste krimp verwachten. Eerder onderzoek liet zien dat juist deze regio’s de afgelopen decennia aandeel in de nationale economie verloren. Dus als deze verwachting uitkomt, worden de verschillen in Nederland nóg groter. De coronacrisis vergroot dus de opgave waar deze regio’s al voor stonden. 

Workshop Alphense bedrijven gaan circulair  
Op 30 september 2020 vindt van 14.30 - 17.00 uur in wijkcentrum Swaenswijk een workshop Circulaire Economie plaats.

Of je nu actief bent in de bouw, horeca, maakindustrie, of zakelijke dienstverlening, als ondernemer heb je te maken met grondstoffen. Het voedsel dat je inkoopt en verkoopt, de bouwmaterialen die je gebruikt, het pand waar vanuit je werkt, overal heb je grondstoffen nodig. Circulair ondernemen biedt bedrijven kansen zorgvuldiger met grondstoffen en materialen om te gaan.

De workshop wordt aangeboden door een werkgroep vanuit de fractie van GroenLinks Alphen met ondersteuning van ondernemers zoals Vlasman, Veezel en Retourmatras, MAAK Haarlem en organisaties die zich al jaren inzetten voor de ontwikkeling naar een circulaire economie zoals Platform Groene Hart Werkt, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Circo en Van Leeuwen Multimedia zijn ook betrokken bij deze workshop.

Voor meer informatie klik hier

Aanmelden als deelnemer kan ook klik dan hier

 Wat wij verder lazen: 
Kom als gezond bedrijf de crisis door (via KvK)
Praktisch advies bij zwaar weer (via KvK)
De Dutch Sustainable Growth Coalition keert op 25 September 2020 terug.
Corona vergroot de ongelijkheid, ziet het CPB. Zzp’ers en flexkrachten krijgen de zwaarste klappen (via NRC)
Het geld is op – we gaan meer geld uitgeven. Dat is kort samengevat de paradoxale boodschap in de Miljoenennota (via NRC)
Gerichte steun aan het MKB ter versterking van de (lokale) economie
Is de anderhalve meter echt nog nodig? Vijf experts over de toekomst van social distancing

Bedankt voor het lezen. Tot volgende week!   

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement op deze nieuwsbrief. 

--------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 29 - d.d. 15 juli 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding 
2. Herinnering: Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus 
3. Tien voorstellen ONL aan kabinet voor Prinsjesdag 
4. CBS: Economisch beeld verslechtert verder in juli 
5. Verveel je niet deze zomer! #Alphenontdekt 
6. Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms 
7. FNV: 80% van oproepkrachten ziet inkomen fors dalen

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding 
Inmiddels is het 15 dagen geleden sinds de grote regelversoepeling van 1 juli. Duidelijk is dat het virus inmiddels op een laag niveau is (0! positieve testen tussen 6 en 12 juli), maar het gevaar voor (lokale) uitbraken groot is. Daarmee vormt het virus nog immer een groot gevaar voor onze economie. In de tussentijd proberen veel bedrijven zo goed als het gaat de werkzaamheden weer te hervatten. Voor veel bedrijven betekent dit nog steeds verplicht beperkte omzet door maatregelen ofwel beperkte omzet door terugval van de vraag. Met name dat laatste is zorgelijk in het kader van economisch herstel.

De aanwezigheid van corona heeft de afgelopen maanden het nieuws en de dagelijkse praktijk gedomineerd. Inmiddels zien we dat ook andere problematiek, zoals stikstof en volkshuisvesting, weer aandacht krijgt. Dit geldt ook voor de Alphense economie. EDBA zal de aankomende maanden haar aandacht ook vestigen op deze vraagstukken.

Nogmaals roep ik u op om mee te doen aan het vervolgonderzoek over het effect van corona op de Alphense economie. Om zorgvuldige uitspraken te kunnen doen is een grote respons gewenst. In de vorige enquête hebben wij medewerking gekregen van ruim 300 ondernemers. Mogen wij wederom op uw deelname rekenen (zie punt 2)? Ook wijs ik u op de ondernemerspitch. De informatie hierover vindt u op onze website.

Met de 29e nieuwsbrief komt een einde aan de tweewekelijkse nieuwsvoorziening vanuit EDBA voor het zomerreces. Namens het EDBA Informatiepunt wens ik u een plezierige vakantieperiode en ik roep eenieder hierbij ook op om de diverse recreatieve mogelijkheden in onze mooie gemeente niet over te slaan. Zie voor concrete tips punt 5 in deze Nieuwsbrief. In september 2020 zullen wij weer starten met het verspreiden van nieuwsbrieven. 

Met vriendelijke groet,

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA 

2. Herinnering: Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus  
Direct na de lockdown heeft het EDBA Informatiepunt haar eerste onderzoek naar de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op ondernemend Alphen uitgevoerd. Na bekendmaking van de eerste steunmaatregelen werd een tweede onderzoek gestart. De impactanalyse heeft een beeld gegeven van de effecten van covid-19 op het bedrijfsleven in de Rijnstreek. Mede aan de hand van die impactanalyse heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven in het leven geroepen. 

Inmiddels zijn we weer in een nieuwe situatie beland, waarin veel sectoren weer aan de slag kunnen en de steunmaatregelen de tweede termijn ingaan. Daarom is een derde onderzoek gestart. Dit om opnieuw een inschatting te maken van de stand van zaken voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem. 

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Deelname vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. 
Klik hier om anoniem deel te nemen aan het onderzoek. 

3. Tien voorstellen ONL aan kabinet voor Prinsjesdag 
Ondernemersbond Ondernemend Nederland heeft een tienpuntenprogramma bekend gemaakt voor Prinsjesdag. Primair richt de boodschap zich op twee punten: het ontlasten van door corona getroffen bedrijven en het verzorgen van een zo gunstig mogelijk investeringsklimaat:

- Betalingsregeling voor belastinguitstel 
- Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijk 
- (Her-)introduceer win-win-lening voor durf- en startkapitaal 
- Breid de WBSO-regeling uit 
- Maak willekeurige afschrijving van investeringen mogelijk 
- Tijdelijk verlaagd btw-tarief op renovatie, onderhoud en verduurzaming 
- Behoud draagvlak voor beweging naar duurzaamheid 
- Maak pauzefaillissementen mogelijk 
- Verlenging steunpakket: langdurig en sectorgericht 
- Onderzoek (her-)introductie deeltijd-WW

Lees hier het hele artikel

4. CBS: Economisch beeld verslechtert verder in juli 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het economische beeld van Nederland medio juli opnieuw verslechterd, uiteraard als gevolg van het coronavirus. Positief is dat zowel het consumenten- als producentenvertrouwen minder negatief is. Daar tegenover staat dat het aantal vacatures en het BBP opnieuw kromp.  
Lees hier het hele artikel

5. Verveel je niet deze zomer! #AlphenOntdekt 
Sinds de heropening van vele vrijetijdssectoren is het steeds beter mogelijk om weer te genieten en dagjes uit te gaan in eigen gemeente. Daarnaast worden er langzamerhand weer activiteiten georganiseerd in de gemeente. Zo organiseert Parkvilla de Zomerweken, met buitentheater, workshops theaterweekend en culturele zondagen. Ook De Zaak doet een duit in het zakje met een feestelijke avond met DJ op het Rijnplein aanstaande vrijdag 17 juli. Uiteraard zijn het Archeon en Avifauna gewoon open en is een wandeling in het Bentwoud of langs de Zegerplas snel gemaakt. Kortom, Alphen bruist weer! 
Ook AlphenMarketing heeft een magazine gemaakt met al het leuks dat in Alphen aan den Rijn te doen is. Benieuwd? Het #Alphenontdekt-magazine is te vergkrijgen bij de VVV, op diverse andere plekken en daarnaast online beschikbaar. 
Zie hier de online-versie van het magazine 

6. Ondernemers nu beter beschermd bij zakendoen op digitale platforms 
Digitale platforms zijn de afgelopen maanden steeds belangrijker geworden voor ondernemers. Dit heeft niet alleen met de digitalisering te maken, maar ook met corona, waarin veel bedrijven op deze manier toch omzet konden genereren. Dit leidt soms wel tot geschillen en onduidelijkheden. Om dit weg te nemen is 12 juli de EU-verordening Platform to Business in werking getreden. Hierin staan regels over geschillen, transparantie van voorwaarden en de volgorde van zoekresultaten.  
Lees hier verder

7. FNV: 80% van oproepkrachten ziet inkomen fors dalen 
Uit een enquête van vakbond FNV is gebleken dat 80 procent van de oproepkrachten flink is teruggevallen in uren of op straat is komen te staan. 30 Procent van de uitzendkrachten is daarnaast zijn baan kwijtgeraakt. Het doet FNV ertoe bewegen te pleiten voor meer baan- en inkomenszekerheid voor flexwerkers.  
Lees hier verder

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 28 - d.d. 1 juli 2020

In deze nieuwsbrief:
1.  #HIERMOETJEZIJN 
2.  Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus  
3.  Ondernemerscontest  #Rijn- en Veenstreekpitcht 
4.  Gemeente Alphen aan den Rijn start binnenkort met ‘Parksharing’ 
5.  Uitdagingen voor de cultuursector: wat worden bijvoorbeeld de toegangsprijzen van het nieuwe culturele seizoen? 
6.  'Kabinet kijkt toe hoe winkels failliet gaan, wij presenteren Grote Stedenplan' (artikel van DeOndernemer.nl) 
7.  Omzet detailhandel groeit met ruim 8 procent in mei (bron CBS.nl) 
8.  Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven 
9.  Leerwerkplekken aanbieden, deze ondernemers lukt het wel (een artikel van het Forum van VNO NCW)

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. #HIERMOETJEZIJN 
Binnenkort start voor veel mensen de zomerperiode. Voor een deel van u een periode om even tot rust komen, maar tegelijkertijd voor een deel van u ook een periode om juist door te pakken.

In het bijzonder geldt dit laatste voor de cultuur, horeca en recreatiesector. Hier ontstaat in toenemende mate momentum om binnen de ruimte die er is meer te doen en te ondernemen. Nieuwe of vernieuwde concepten worden toegepast om zo weer gasten te kunnen ontvangen of extra omzet te genereren.

Om dit kracht bij te zetten brengt Alphen Marketing vanaf volgende week het #AlphenOntdekt magazine uit. Nu er langzamerhand steeds meer mogelijk is én veel mensen kiezen voor een vakantie in eigen land, zijn we ervan overtuigd dat dit magazine je inspireert om Alphen aan den Rijn en het Groene HArt van Holland te gaan ontdekken.

Er is zoveel te doen in en rond Alphen aan den Rijn. Er valt van alles te beleven. Van Aarlanderveen tot Zwammerdam. In het magazine #AlphenOntdekt, dat onder meer via de VVV en het iFlow Ondernemingshuis te verkrijgen is, krijg je tips en leuke ‘weetjes’. Over dat rondje Zegerplas, bijvoorbeeld. Over vogels spotten bij het Spookverlaat. Hoe je teruggaat in de tijd bij Archeon. Naar de Molenviergang of langs verschillende natuurgebieden, zoals het Bentwoud, fietst. Hoe je langs de kwekerijen van Boskoop vaart of in Avifauna een spannende vogelshow meemaakt.

#hiermoetjezijn #AlphenOntdekt #AlphenLinkt

Ik wens u allen een goede zomer toe!

Daniël Othman 
Marketeer voor Alphen aan den Rijn / #AlphenMarketing

2. Vervolgonderzoek impactanalyse uitbraak coronavirus 
Direct na de lockdown, heeft het EDBA Informatiepunt haar eerste onderzoek naar de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op ondernemend Alphen uitgevoerd. Na bekendmaking van de eerste steunmaatregelen werd een tweede onderzoek gestart. De impactanalyse heeft een beeld gegeven van de effecten van covid-19 op het bedrijfsleven in de Rijnstreek. Mede aan de hand van die impactanalyse heeft de gemeente Alphen aan den Rijn het stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven in het leven geroepen.

Inmiddels zijn we weer in een nieuwe situatie beland, waarin veel sectoren weer aan de slag kunnen en de steunmaatregelen de tweede termijn ingaan. Daarom is een derde onderzoek gestart. Dit om opnieuw een inschatting te maken van de stand van zaken voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem.

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. Deelname vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd. Klik hier om anoniem deel te nemen aan het onderzoek. 

3. Ondernemerscontest  #Rijn- en Veenstreekpitcht 
Pitch je 1,5 metersamenlevingsplan. Hoe ondernemen we voor een innovatief en creatief Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem?

De ondernemerscontest  #Rijn- en Veenstreekpitcht is een initiatief van Economic Development Board Alphen en Rabobank Groene Hart Noord in samenwerking met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop, VNO-NCW regio Rijnland, VOA Alphen aan den Rijn, VON Nieuwkoop, OVA en OVKB Kaag en Braassem.

Door de versoepeling van de maatregelen komt de economie langzaam weer op gang. Met de overgang van de intelligente lockdown naar de 1,5 metersamenleving biedt dit ondernemers mogelijkheden voor nieuwe perspectieven. Dat merken wij door de diverse initiatieven die al door bedrijven worden genomen om de 1,5 metersamenleving vorm te geven. Met het organiseren van deze ondernemerspitch willen we elkaar inspireren door creatieve en innovatieve ideeën te stimuleren en ondernemers een podium te bieden.

Onderneem jij in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en/of Kaag en Braassem en heb je creatieve en/of innovatieve plannen voor het ondernemen in de 1,5 metersamenleving? Doe mee of deel dit met je netwerk!

Klik hier voor meer informatie en om deel te nemen. 

4. Gemeente Alphen aan den Rijn start binnenkort met ‘Parksharing’  
Gemeente Alphen aan den Rijn gaat binnenkort starten met het online deelplatform Parksharing Alphen aan den Rijn. Met dit platform kunnen lokale bedrijven en organisaties ongebruikte bedrijfsmiddelen, faciliteiten, reststromen, diensten en personeel met elkaar gaan delen.

Dit kan op het eigen bedrijventerrein, maar ook met andere bedrijven in de gemeente. Door Parksharing wil Alphen aan den Rijn lokale samenwerking, delen en circulair ondernemen bij bedrijven en organisaties op een praktische manier verder stimuleren. Op het platform is er zowel ruimte voor vraag als aanbod.  Lees hier het hele nieuwsartikel 

5. Uitdagingen voor de cultuursector: wat worden bijvoorbeeld de toegangsprijzen van het nieuwe culturele seizoen? (artikel van Cultuurmarketing.nl) 
Theaters, musea, poppodia, bioscopen en andere culturele instellingen kunnen als gevolg van de anderhalve meter-maatregelen aanzienlijk minder publiek ontvangen. Welke gevolgen heeft dat voor toegangsprijzen en toegankelijkheid?

Waar veel programmering de eerste weken na de aanvang van de coronacrisis gratis was, zijn culturele instellingen nu doordrongen van de noodzaak om deze activiteiten ten gelde te maken. De vraag is – ook nu instellingen hun fysieke deuren weer voor een beperkt publiek mogen openen – tegen welke prijs mensen deel kunnen nemen aan deze activiteiten.  Lees hier het hele artikel

6. 'Kabinet kijkt toe hoe winkels failliet gaan, wij presenteren Grote Stedenplan' (artikel van DeOndernemer.nl) 
Het lijkt, schrijft INretail-voorzitterJan Meerman, alsof de politiek zich er al bij heeft neergelegd dat tienduizenden ondernemers de komende tijd zullen omvallen. INretail komt met een Grote Stedenplan met wat er wél kan binnen anderhalve meter; nieuws dat Jan Meerman presenteert in zijn blog.  Lees hier het hele artikel

7. Omzet detailhandel groeit met ruim 8 procent in mei (bron CBS.nl) 
De detailhandel heeft in mei 2020 8,2 procent meer omgezet dan in mei 2019, meldt het CBS. Dat is de grootste groei in 14 jaar tijd. Het verkoopvolume lag 5,9 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online bijna 50 procent meer omgezet.  Klik hier om het artikel verder te lezen 

8. Stimuleringsfonds Ondernemerscollectieven 
Ondernemerscollectieven uit de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen sinds 8 juni 2020 een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie tot maximum € 25.000 per project of initiatief. Daarbij geldt een eigen bijdrage van minimaal 30% van de totale kosten van het project.

Het doel van deze subsidie is om de lokale economie te stimuleren, door projecten vanuit ondernemerscollectieven te ondersteunen, die: 

• De economische schade van het coronavirus beperken.    
• Ervoor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren.   
• Ervoor zorgen dat ondernemers kunnen blijven ondernemen in de nieuwe 1,5m economie en/of   
• Het ontwikkelen van nieuwe (duurzame) verdienmodellen mogelijk maken.

Hierbij valt te denken aan het opzetten van een digitale winkelstraat met een lokale (duurzame) bezorgdienst, het organiseren van (kennis)webinars voor een bepaalde doelgroep, inhuur van kennis en advies t.b.v. nieuwe verdienmodellen, innovatieve projecten rondom stagebehoud jongeren, toekomstig en zittend personeel, extra marketingcampagnes of collectieve inkoop van noodzakelijke te nemen maatregelen.

De gemeente stelt hiervoor in de periode juni 2020 tot 1 juni 2021 € 300.000 beschikbaar. Voor het aanvraagformulier klikt u hier

9.  Leerwerkplekken aanbieden, deze ondernemers lukt het wel (bron: Forum VNO NCW) 
Werkgevers en scholen trekken aan de bel: door de coronacrisis dreigt er een tekort te ontstaan aan leerwerkbanen voor mbo-studenten. Maar nu geen leerwerkplek betekent een verloren generatie bbl studenten en straks (weer) tekorten op arbeidsmarkt. In dit artikel leest u inspirerende voorbeelden hoe het deze ondernemers toch lukte om leerlingen op te leiden ook in deze lastige periode.

Lees hier verder over de oproep om vooral te blijven investeren in het aanbieden van opleidingsplaatsen voor studenten.

10.  Kickstartvouchers 
Mkb-bedrijven waarvan de internationale activiteiten geraakt zijn door de coronacrisis, kunnen met een externe adviseur gesubsidieerd op zoek gaan naar oplossingen.

Vanaf 26 juni kunnen mkb'ers hiervoor de nieuwe Kickstartvoucher aanvragen. 
 
Met de Kickstartvoucher betaalt men een zelfgekozen adviseur. De voucher is goed voor 80% van de kosten en bedraagt maximaal € 2.500 exclusief btw. 
 
Aanvragen voor Kickstartvouchers kunnen worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Klik hier voor meer informatie.

AlphenKooptBijElkaar

Klik hier voor het filmpje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 27 - d.d. 24 juni 2020

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding
2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ 
5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid 
6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding
Vanavond heeft het kabinet aangekondigd de geldende restricties per 1 juli, verder dan eerder was aangekondigd, te versoepelen. Dat is goed nieuws voor veel beroepsgroepen, zoals de sport- en dansscholen, casino’s en sauna’s. Ook zij kunnen nu weer uitzien naar meer perspectief op omzetherstel. Daarbij zien zij wellicht ook mogelijkheden de nieuw verkregen inzichten en het (noodgedwongen) aangepaste aanbod te combineren met het oude en te komen tot een beter verdienmodel.

Er geldt vanaf 1 juli ook geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Echter, zolang er nog veel onzeker is over de ontwikkeling van het virus zijn wij van de “anderhalve meter afstand tot elkaar regel” nog niet af. Met deze realiteit hebben wij voorlopig te maken en dan is het goed/beter na te denken hoe het “wel” mogelijk is te ondernemen. In de komende periode gaan wij vanuit de EDBA samen met andere partners ook  aan de slag met dit vraagstuk. In de nieuwsbrief van 31 juli informeren wij hier uitgebreid over. 
 
Voor veel ondernemers was er vandaag dus goed nieuws. Neemt niet weg dat meer duidelijkheid over het omgaan met de 1,5 meter regel op korte termijn absoluut noodzakelijk is. Het zou goed zijn als het kabinet hier in de komende periode meer oog heeft. Evenals voor de onduidelijkheid die telkens weer ontstaat bij een verdere versoepeling van maatregelen.

Joost Berkhout, 
EDBA Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o

2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
Ook afgelopen week was het weer een stukje drukker in de Nederlandse winkelstraten. Zo was het maar liefst 7,6% drukker dan de week er voor. Zichtbaar is dat langzaam maar gestaag het aantal passanten verder toe neemt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten ligt nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met vorig jaar was het 51,6% rustiger dan vorig jaar. Bovendien zorgen het houden van 1,5 meter afstand, het buiten wachten bij een te drukke winkel en overige maatregelen die genomen worden in de openbare ruimte er voor dat het een stuk drukker aanvoelt. 
Bekijk hier de statistieken en lees het hele bericht

3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
De huurder exploiteert een eethuis. Nadat op last van de overheid de horeca op 15 maart 2020 de deuren moest sluiten, is de huurder gedeeltelijk (50%) gestopt met de betaling van de huur. Daarop begint de verhuurder een kort geding tot betaling van de volledige huur.

Wereldwijd onvoorziene omstandigheid 
De kantonrechter besteedt vervolgens aandacht aan een arrest van de Hoge Raad uit 2008, waarin werd geoordeeld dat tegenvallende bezoekersaantallen bij een winkelcentrum voor rekening en risico van de huurders komen. Volgens de kantonrechter gaat dát arrest niet op in het geval van de coronacrisis, omdat het gaat om een wereldwijde en onvoorziene gebeurtenis.

Wel betalen, niet gebruiken is onredelijk 
De kantonrechter oordeelt verder dat de coronacrisis kan worden aangemerkt als ‘onvoorziene omstandigheid’, die de rechter de bevoegdheid geeft om in te grijpen in de rechten en verplichtingen volgens de huurovereenkomst. Volgens de kantonrechter is door de coronacrisis de balans tussen partijen verstoord geraakt: wel huur betalen, maar de huurruimte niet mogen gebruiken is niet redelijk. 
Lees hier het hele artikel

4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ (artikel van DeOndernemer.nl) 
Het vertrouwen van ondernemers neemt toe, maar april was geen goede maand voor de retail. Er is 17,4 procent minder besteed dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het CBS vanmorgen. Jan Meerman, voorzitter van de branchevereniging INretail, weet hoe dat komt. Hij biedt in zijn blog waardevolle tips en oplossingen. Lees hier het hele artikel 

5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid (bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland) 
Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend. In deze verklaring en oproep wordt gepleit om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het bedrijfsleven is de periode om deze verklaring als ondernemer mee te tekenen verlengd tot 5 september. De bedrijven die nu reeds hebben ondertekend  variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken. Als u deze oproep ook heeft ondertekend of wilt gaan ondertekenen wilt u ons dat laten weten?

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is afgelopen vrijdag een verklaring ondertekend door meer dan 250 ondernemers, overhandigd aan minister Kaag van Buitenlandse Handel. Die dag boog de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan.

Lees hier meer over dit onderwerp en hoe u deze verklaring (tot 5 september) ook kan ondertekenen. 

6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt (artikel van DeOndernemer.nl) 
Oplossingen voor de huur, langere betalingstermijnen. Maatregelen waarmee terrassen tot het einde van het jaar open kunnen blijven. Er is Heineken uiteraard veel aan gelegen de horeca op de been te houden en daarbij gaat het bedrijf verrassend ver. Een reconstructie van de afgelopen drie maanden aan de hand van horecadirecteur Marc Josephus Jitta. Hoe krijgen we het vertrouwen terug? Lees hier het hele artikel

7. Enquête mobiliteitscentrum 
In de afgelopen weken hebben wij u, mede namens de VOA,  gevraagd en opgeroepen mee te doen aan een behoeftepeiling naar de komst van een mobiliteitscentrum. Uit de response is gebleken dat ca 45 ondernemers interesse hebben in de mogelijkheden van een dergelijk centrum. In de komende weken gaan de VOA, Rijnvicus en de gemeente om deze reden de mogelijkheden tot een vorming van een mobiliteitscentrum voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, verder verkennen.

Knipsel Alphen Koopt Lokaal.PNG
Klik hier voor het YouTube-filmpje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 26 - d.d. 17 juni 2020

In deze nieuwsbrief:
1. “Hoe hard regent het nog bij u?”  Inleiding door Elles in’t Veld 
2. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 2) 
3. Vier tips om in te spelen op het afgenomen consumentenvertrouwen 
4. CPB-scenario's: minder impact crisis Zuid-Holland   
5. Enquête: 'Aantal branches iets positiever, einde crisis nog ver weg' 
6. Regeling voor flexwerkers binnenkort van start 
7. Juist in Coronatijd loont het om naar energiegebruik ict te kijken 
8. Campagne "Wat kan in het Groene Hart" van start

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag. 

1. “Hoe hard regent het nog bij u?” 
Bijna dagelijks worden we via de media getrakteerd op een portie negatieve berichtgeving inzake Covid-19. Nu de cijfers uit de zorg redelijk goed zijn, wordt de focus meer en meer naar de economie gelegd. En als we de deskundigen moeten geloven, stevenen we af op de grootste economische krimp in 75 jaar.

Sinds het verschijnen van de eerste jaar- en 2e-kwartaal prognoses van diverse financiële instellingen heb ik een prangende vraag aan u: herkent u zich in deze cijfers? Heeft u nog steeds te maken met het omzetverlies van begin april, of kunt u zeggen dat er inmiddels een goede verbetering te zien is? Als ik de ervaringen van medeondernemers en die van mijzelf vertaal naar cijfers, dan zijn die cijfers echt veel positiever dan dat er nu wordt voorspeld. Om een voorbeeld te geven: de optiekbranche draait nu echt niet meer de -80% die het de eerste weken van april draaide, terwijl de -80% wordt geprognotiseerd voor het gehele 2e kwartaal.

Ik heb dus besloten om deze economische voorspellingen met een korreltje zout te nemen en ze net zo te interpreteren als de weersvoorspellingen. En ik wil u adviseren hetzelfde te doen!

Kijk niet naar de weersapp die voor de hele dag regen voorspelt, maar kijk naar buiten en ervaar dat het niet de hele dag regent maar dat er af en toe een fikse bui valt of dat die bui helemaal niet in de regio Alphen valt. 

Want ja, heel veel bedrijven of sectoren hebben een enorme onweersbui over zich heen gekregen, maar bij veel bedrijven is het inmiddels al droog….. Bij anderen is het na die enorme onweersbui al weer weken heel mooi weer. Natuurlijk is het zo dat er sectoren zijn die nog steeds in een windhoos verkeren met nog geen zicht op beter weer. Ook zijn er bedrijven en sectoren waar het slechte weer nog moet komen. Maar hoe fiks die bui wordt, en of die bui echt gaat vallen, kan nog niemand zeggen.

Datzelfde geldt voor die tweede golf …… of die komt, wanneer die komt en hoe ernstig die zal zijn. Ik zie een vergelijking met een eventuele najaarsstorm …. die kunnen we ook nu nog niet voorspellen …… Misschien hebben we er dit jaar wel geen …… 

Met andere woorden: laten we ons niet gek maken; het gaat in heel veel sectoren echt heel veel beter dan dat de experts ons nu doen geloven. Ga niet af op de berichten of voorspellingen van deskundigen in de media, maar kijk om je heen, praat met medeondernemers en vertrouw op je gevoel.  
Ik kijk naar buiten en zie een waterig zonnetje!

Elles in ’t Veld,
Ondernemer/ Lid van het kernteam Coronacrisis Ondernemend Alphen e.o.

ENQUETE behoeftebepaling mobiliteitscentrum. Mogen wij 2 minuten van uw tijd? 

2. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 2) 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling, Tozo 2 genaamd, loopt vanaf 1 juni tot en 30 september 2020. De regels voor de Tozo zijn veranderd. Bij Tozo 2 is voor de inkomensondersteuning een partnerinkomenstoets verplicht. Voor de een lening bedrijfskapitaal geldt dat niet. Verder lezen
Voor het aanvragen van deze regeling klikt u hier

3. Vier tips om in te spelen op het afgenomen consumentenvertrouwen (artikel van DeOndernemer.nl)  
De consument is nog terughoudend na de unlock. De intentie is er, echter het vertrouwen niet. Nederland komt langzaam weer in beweging. In welke branches is de koopintentie het hoogst? DPG Media, het mediabedrijf achter De Ondernemer en tal van andere grote mediamerken zoals het AD, nu.nl en Qmusic, heeft laten onderzoeken wat voor invloed het coronavirus heeft op het doen van aankopen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels heeft het onderzoeksrapport doorgenomen en geeft vier tips in een toelichting op het rapport. Lees hier het artikel

4. CPB-scenario's: minder impact crisis Zuid-Holland Bron: Innovation Quarter 
Een recent gepubliceerd rapport maakt op basis van de sectorstructuur van Nederlandse regio’s een inschatting over de manier waarop de regionale economieën zich zullen ontwikkelen. De Zuid-Hollandse economie zal fors krimpen, maar krimpt in alle scenario’s minder hard dan de Nederlandse economie als geheel. Lees meer

5. Enquête: 'Aantal branches iets positiever, einde crisis nog ver weg' (bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland) 
De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven. Meer dan een derde van de bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20 procent kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Tegelijk neemt in een aantal sectoren het vertrouwen heel voorzichtig weer wat toe. Dat blijkt uit een enquête onder brancheorganisaties die zijn aangesloten bij MKB-Nederland en VNO-NCW.  Lees hier het hele artikel

6. Regeling voor flexwerkers binnenkort van start  
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.   Lees hier het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

7. Juist in Coronatijd loont het om naar energiegebruik ict te kijken 
Videobellen, afspraken op afstand, documenten alleen nog digitaal. Naast alle ellende heeft de coronacrisis al eerder in gang gezette ontwikkelingen versneld. Computers, printers en servers (en alles wat daarmee samenhangt) verbruiken vaak veel meer energie dan velen zich realiseren. Het Milieubeheer Programma, een initiatief van MKB-Nederland, helpt bij het verminderen van kosten en energieverbruik.  Lees hier het hele artikel

8. Campagne "Wat kan in het Groene Hart" van start 
Wat kan in het Groene Hart loopt van juni tot september 2020 en is een initiatief van het Groene Hart van Holland. Er wordt aangehaakt bij de landelijke campagne van het NBTC #hiermoetjezijn en de campagne #welkomteruginnl. 

De recreatiesector in Het Groene Hart wordt met deze campagne ondersteund. Er worden mogelijkheden uitgelicht op het gebied van recreatie, een dagje uit of activiteit, met het oog op de anderhalve meter maatregelen van het RIVM. Zo worden de Alphense parken Avifauna en Archeon onder de aandacht gebracht en wordt er een oproep gedaan aan recreatieondernemers om ook mee te doen.  Bekijk de campagne