Nieuws Corona

Foto corona informatiepunt.jpg

Op deze pagina vindt u de 5 meest recente nieuwsbrieven van het EDBA Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

--------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 27 - d.d. 24 juni 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding
2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ 
5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid 
6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding
Vanavond heeft het kabinet aangekondigd de geldende restricties per 1 juli, verder dan eerder was aangekondigd, te versoepelen. Dat is goed nieuws voor veel beroepsgroepen, zoals de sport- en dansscholen, casino’s en sauna’s. Ook zij kunnen nu weer uitzien naar meer perspectief op omzetherstel. Daarbij zien zij wellicht ook mogelijkheden de nieuw verkregen inzichten en het (noodgedwongen) aangepaste aanbod te combineren met het oude en te komen tot een beter verdienmodel.

Er geldt vanaf 1 juli ook geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Echter, zolang er nog veel onzeker is over de ontwikkeling van het virus zijn wij van de “anderhalve meter afstand tot elkaar regel” nog niet af. Met deze realiteit hebben wij voorlopig te maken en dan is het goed/beter na te denken hoe het “wel” mogelijk is te ondernemen. In de komende periode gaan wij vanuit de EDBA samen met andere partners ook  aan de slag met dit vraagstuk. In de nieuwsbrief van 31 juli informeren wij hier uitgebreid over. 
 
Voor veel ondernemers was er vandaag dus goed nieuws. Neemt niet weg dat meer duidelijkheid over het omgaan met de 1,5 meter regel op korte termijn absoluut noodzakelijk is. Het zou goed zijn als het kabinet hier in de komende periode meer oog heeft. Evenals voor de onduidelijkheid die telkens weer ontstaat bij een verdere versoepeling van maatregelen.

Joost Berkhout, 
EDBA Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o

2. Drukte winkelstraten zet gestaag door 
Ook afgelopen week was het weer een stukje drukker in de Nederlandse winkelstraten. Zo was het maar liefst 7,6% drukker dan de week er voor. Zichtbaar is dat langzaam maar gestaag het aantal passanten verder toe neemt. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten ligt nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met vorig jaar was het 51,6% rustiger dan vorig jaar. Bovendien zorgen het houden van 1,5 meter afstand, het buiten wachten bij een te drukke winkel en overige maatregelen die genomen worden in de openbare ruimte er voor dat het een stuk drukker aanvoelt. 
Bekijk hier de statistieken en lees het hele bericht

3. Huurder eethuis krijgt van rechter uitstel huurbetaling vanwege coronacrisis (blog) 
De huurder exploiteert een eethuis. Nadat op last van de overheid de horeca op 15 maart 2020 de deuren moest sluiten, is de huurder gedeeltelijk (50%) gestopt met de betaling van de huur. Daarop begint de verhuurder een kort geding tot betaling van de volledige huur.

Wereldwijd onvoorziene omstandigheid 
De kantonrechter besteedt vervolgens aandacht aan een arrest van de Hoge Raad uit 2008, waarin werd geoordeeld dat tegenvallende bezoekersaantallen bij een winkelcentrum voor rekening en risico van de huurders komen. Volgens de kantonrechter gaat dát arrest niet op in het geval van de coronacrisis, omdat het gaat om een wereldwijde en onvoorziene gebeurtenis.

Wel betalen, niet gebruiken is onredelijk 
De kantonrechter oordeelt verder dat de coronacrisis kan worden aangemerkt als ‘onvoorziene omstandigheid’, die de rechter de bevoegdheid geeft om in te grijpen in de rechten en verplichtingen volgens de huurovereenkomst. Volgens de kantonrechter is door de coronacrisis de balans tussen partijen verstoord geraakt: wel huur betalen, maar de huurruimte niet mogen gebruiken is niet redelijk. 
Lees hier het hele artikel

4. ‘Het nieuwe normaal? Nee, dit is het tijdelijke abnormaal’ (artikel van DeOndernemer.nl) 
Het vertrouwen van ondernemers neemt toe, maar april was geen goede maand voor de retail. Er is 17,4 procent minder besteed dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het CBS vanmorgen. Jan Meerman, voorzitter van de branchevereniging INretail, weet hoe dat komt. Hij biedt in zijn blog waardevolle tips en oplossingen. Lees hier het hele artikel 

5. Bedrijfsleven pleit voor herstel gebaseerd op duurzaamheid (bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland) 
Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven de verklaring Dutch businesses endorse sustainability in COVID-19 recovery getekend. In deze verklaring en oproep wordt gepleit om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het bedrijfsleven is de periode om deze verklaring als ondernemer mee te tekenen verlengd tot 5 september. De bedrijven die nu reeds hebben ondertekend  variëren van grote tot kleine bedrijven en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstakken. Als u deze oproep ook heeft ondertekend of wilt gaan ondertekenen wilt u ons dat laten weten?

Onder leiding van Jan Peter Balkenende, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) is afgelopen vrijdag een verklaring ondertekend door meer dan 250 ondernemers, overhandigd aan minister Kaag van Buitenlandse Handel. Die dag boog de Europese Raad zich over het COVID-19 herstelplan.

Lees hier meer over dit onderwerp en hoe u deze verklaring (tot 5 september) ook kan ondertekenen. 

6. Reconstructie: hoe Heineken 20.000 horecazaken op de been houdt (artikel van DeOndernemer.nl) 
Oplossingen voor de huur, langere betalingstermijnen. Maatregelen waarmee terrassen tot het einde van het jaar open kunnen blijven. Er is Heineken uiteraard veel aan gelegen de horeca op de been te houden en daarbij gaat het bedrijf verrassend ver. Een reconstructie van de afgelopen drie maanden aan de hand van horecadirecteur Marc Josephus Jitta. Hoe krijgen we het vertrouwen terug? Lees hier het hele artikel

7. Enquête mobiliteitscentrum 
In de afgelopen weken hebben wij u, mede namens de VOA,  gevraagd en opgeroepen mee te doen aan een behoeftepeiling naar de komst van een mobiliteitscentrum. Uit de response is gebleken dat ca 45 ondernemers interesse hebben in de mogelijkheden van een dergelijk centrum. In de komende weken gaan de VOA, Rijnvicus en de gemeente om deze reden de mogelijkheden tot een vorming van een mobiliteitscentrum voor ondernemers in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, verder verkennen.

Knipsel Alphen Koopt Lokaal.PNG
Klik hier voor het YouTube-filmpje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 26 - d.d. 17 juni 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. “Hoe hard regent het nog bij u?”  Inleiding door Elles in’t Veld 
2. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 2) 
3. Vier tips om in te spelen op het afgenomen consumentenvertrouwen 
4. CPB-scenario's: minder impact crisis Zuid-Holland   
5. Enquête: 'Aantal branches iets positiever, einde crisis nog ver weg' 
6. Regeling voor flexwerkers binnenkort van start 
7. Juist in Coronatijd loont het om naar energiegebruik ict te kijken 
8. Campagne "Wat kan in het Groene Hart" van start

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag. 

1. “Hoe hard regent het nog bij u?” 
Bijna dagelijks worden we via de media getrakteerd op een portie negatieve berichtgeving inzake Covid-19. Nu de cijfers uit de zorg redelijk goed zijn, wordt de focus meer en meer naar de economie gelegd. En als we de deskundigen moeten geloven, stevenen we af op de grootste economische krimp in 75 jaar.

Sinds het verschijnen van de eerste jaar- en 2e-kwartaal prognoses van diverse financiële instellingen heb ik een prangende vraag aan u: herkent u zich in deze cijfers? Heeft u nog steeds te maken met het omzetverlies van begin april, of kunt u zeggen dat er inmiddels een goede verbetering te zien is? Als ik de ervaringen van medeondernemers en die van mijzelf vertaal naar cijfers, dan zijn die cijfers echt veel positiever dan dat er nu wordt voorspeld. Om een voorbeeld te geven: de optiekbranche draait nu echt niet meer de -80% die het de eerste weken van april draaide, terwijl de -80% wordt geprognotiseerd voor het gehele 2e kwartaal.

Ik heb dus besloten om deze economische voorspellingen met een korreltje zout te nemen en ze net zo te interpreteren als de weersvoorspellingen. En ik wil u adviseren hetzelfde te doen!

Kijk niet naar de weersapp die voor de hele dag regen voorspelt, maar kijk naar buiten en ervaar dat het niet de hele dag regent maar dat er af en toe een fikse bui valt of dat die bui helemaal niet in de regio Alphen valt. 

Want ja, heel veel bedrijven of sectoren hebben een enorme onweersbui over zich heen gekregen, maar bij veel bedrijven is het inmiddels al droog….. Bij anderen is het na die enorme onweersbui al weer weken heel mooi weer. Natuurlijk is het zo dat er sectoren zijn die nog steeds in een windhoos verkeren met nog geen zicht op beter weer. Ook zijn er bedrijven en sectoren waar het slechte weer nog moet komen. Maar hoe fiks die bui wordt, en of die bui echt gaat vallen, kan nog niemand zeggen.

Datzelfde geldt voor die tweede golf …… of die komt, wanneer die komt en hoe ernstig die zal zijn. Ik zie een vergelijking met een eventuele najaarsstorm …. die kunnen we ook nu nog niet voorspellen …… Misschien hebben we er dit jaar wel geen …… 

Met andere woorden: laten we ons niet gek maken; het gaat in heel veel sectoren echt heel veel beter dan dat de experts ons nu doen geloven. Ga niet af op de berichten of voorspellingen van deskundigen in de media, maar kijk om je heen, praat met medeondernemers en vertrouw op je gevoel.  
Ik kijk naar buiten en zie een waterig zonnetje!

Elles in ’t Veld,
Ondernemer/ Lid van het kernteam Coronacrisis Ondernemend Alphen e.o.

ENQUETE behoeftebepaling mobiliteitscentrum. Mogen wij 2 minuten van uw tijd? 

2. Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 2) 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling, Tozo 2 genaamd, loopt vanaf 1 juni tot en 30 september 2020. De regels voor de Tozo zijn veranderd. Bij Tozo 2 is voor de inkomensondersteuning een partnerinkomenstoets verplicht. Voor de een lening bedrijfskapitaal geldt dat niet. Verder lezen
Voor het aanvragen van deze regeling klikt u hier

3. Vier tips om in te spelen op het afgenomen consumentenvertrouwen (artikel van DeOndernemer.nl)  
De consument is nog terughoudend na de unlock. De intentie is er, echter het vertrouwen niet. Nederland komt langzaam weer in beweging. In welke branches is de koopintentie het hoogst? DPG Media, het mediabedrijf achter De Ondernemer en tal van andere grote mediamerken zoals het AD, nu.nl en Qmusic, heeft laten onderzoeken wat voor invloed het coronavirus heeft op het doen van aankopen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels heeft het onderzoeksrapport doorgenomen en geeft vier tips in een toelichting op het rapport. Lees hier het artikel

4. CPB-scenario's: minder impact crisis Zuid-Holland Bron: Innovation Quarter 
Een recent gepubliceerd rapport maakt op basis van de sectorstructuur van Nederlandse regio’s een inschatting over de manier waarop de regionale economieën zich zullen ontwikkelen. De Zuid-Hollandse economie zal fors krimpen, maar krimpt in alle scenario’s minder hard dan de Nederlandse economie als geheel. Lees meer

5. Enquête: 'Aantal branches iets positiever, einde crisis nog ver weg' (bericht van VNO-NCW/MKB-Nederland) 
De coronacrisis slaat nog altijd ongenadig hard toe in het bedrijfsleven. Meer dan een derde van de bedrijven houdt het zo niet langer dan drie maanden vol en bijna 20 procent kan niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Tegelijk neemt in een aantal sectoren het vertrouwen heel voorzichtig weer wat toe. Dat blijkt uit een enquête onder brancheorganisaties die zijn aangesloten bij MKB-Nederland en VNO-NCW.  Lees hier het hele artikel

6. Regeling voor flexwerkers binnenkort van start  
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De TOFA is bedoeld als vangnet voor mensen die vanwege de coronacrisis een forse terugval hebben in hun inkomen, geen aanspraak kunnen maken op WW, bijstand, of een andere socialezekerheidsregeling, en een tegemoetkoming nodig hebben als bijdrage in de kosten van hun levensonderhoud.   Lees hier het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

7. Juist in Coronatijd loont het om naar energiegebruik ict te kijken 
Videobellen, afspraken op afstand, documenten alleen nog digitaal. Naast alle ellende heeft de coronacrisis al eerder in gang gezette ontwikkelingen versneld. Computers, printers en servers (en alles wat daarmee samenhangt) verbruiken vaak veel meer energie dan velen zich realiseren. Het Milieubeheer Programma, een initiatief van MKB-Nederland, helpt bij het verminderen van kosten en energieverbruik.  Lees hier het hele artikel

8. Campagne "Wat kan in het Groene Hart" van start 
Wat kan in het Groene Hart loopt van juni tot september 2020 en is een initiatief van het Groene Hart van Holland. Er wordt aangehaakt bij de landelijke campagne van het NBTC #hiermoetjezijn en de campagne #welkomteruginnl. 

De recreatiesector in Het Groene Hart wordt met deze campagne ondersteund. Er worden mogelijkheden uitgelicht op het gebied van recreatie, een dagje uit of activiteit, met het oog op de anderhalve meter maatregelen van het RIVM. Zo worden de Alphense parken Avifauna en Archeon onder de aandacht gebracht en wordt er een oproep gedaan aan recreatieondernemers om ook mee te doen.  Bekijk de campagne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 25 - d.d. 10 juni 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. Inleiding door Gerard van As, Wethouder Economische Zaken 
2. Stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven 
3. Alphense pakket aan maatregelen  
4. Mogelijk een mobiliteitscentrum in Alphen om ontslagen te voorkomen 
5. "Laten we berichtgeving toekomst economie 'ns anders benaderen: positief" 
6. Beroep op opschorting huurbetaling door voetbalclub Vitesse; Coronacrisis geldt als onvoorziene omstandigheid 
7. Coronacrisis | Steunakkoord 2.0 voor huurders retailsector 
8. Ruim kwart werknemers Holland Rijnland werkt in zwaar getroffen sector

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Inleiding door Gerard van As, Wethouder Economische Zaken 
‘Alleen samen komen we hier doorheen’ 
Het coronavirus raakt ons allemaal, en hard ook. We leven in uitzonderlijke tijden, waarin de onzekerheid groot is en er veel van ondernemers wordt gevraagd. Ik vind het echt moeilijk om te zien dat bedrijven, winkels, horeca en eenmanszaken, die het hart van ondernemend Alphen aan den Rijn vormen, momenteel in zo’n lastige situatie verkeren.

Tegelijk ben ik blij dat er landelijk stevige maatregelen worden genomen om ondernemers te helpen. Lokale ondersteuning is echter ook nodig om ons bedrijfsleven door deze tijd heen te helpen. Om de werkgelegenheid te behouden en zoveel mogelijk te voorkomen dat ondernemers hun zaak moeten sluiten of hun bedrijfsactiviteiten moeten beëindigen, heeft de gemeente in de afgelopen periode een pakket van maatregelen doorgevoerd. Deze zijn door het Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen in deze nieuwsbrief op een rij gezet. Te beginnen met de inzet van een nieuw Stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven.

Wij vertrouwen erop dat dit fonds kan bijdragen om noodzakelijke stappen en innovatieve ideeën, om blijvend te kunnen te functioneren, versneld kunnen worden doorgevoerd. Ik vertrouw er dan ook op dat dit fonds ten volle benut zal gaan worden in de komende periode.

Namens de Gemeente Alphen aan den Rijn  
Partner in het Kernteam Aanpak Coronacrisis Alphen aan den Rijn

Gerard van As 
Wethouder Economische Zaken 

2. Stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven 
Ondernemerscollectieven uit de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie tot maximum € 25.000 per project of initiatief. Daarbij geldt een eigen bijdrage van minimaal 30% van de totale kosten van het project.

Het doel van deze subsidie is om de lokale economie te stimuleren, door projecten vanuit ondernemerscollectieven te ondersteunen, die: 

• De economische schade van het coronavirus beperken.   
• Ervoor zorgen dat ondernemers (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren.  
• Ervoor zorgen dat ondernemers kunnen blijven ondernemen in de nieuwe 1,5m economie en/of  
• Het ontwikkelen van nieuwe (duurzame) verdienmodellen mogelijk maken.

Hierbij valt te denken aan het opzetten van een digitale winkelstraat met een lokale (duurzame) bezorgdienst, het organiseren van (kennis)webinars voor een bepaalde doelgroep, inhuur van kennis en advies t.b.v. nieuwe verdienmodellen, innovatieve projecten rondom stagebehoud jongeren, toekomstig en zittend personeel, extra marketingcampagnes of collectieve inkoop van noodzakelijke te nemen maatregelen.

De gemeente stelt hiervoor in de periode juni 2020 tot 1 juni 2021 € 300.000 beschikbaar. 
Voor het aanvraagformulier klikt u hier

3. Alphense pakket aan maatregelen voor ondernemers 
De coronacrisis heeft veel impact en vraagt veel van ondernemers, zeker in bepaalde sectoren. De gemeente is dan ook erg blij met de stevige landelijke maatregelen, die steeds worden aangepast naar aanleiding van de actualiteit en signalen vanuit de markt.  
 
De gemeente ziet echter ook de noodzaak om aanvullende ondersteuning te bieden. Het behoud van werkgelegenheid is immers een belangrijk speerpunt. Zij zet dan ook vol in op aanvullende maatregelen. Het Alphense pakket aan maatregelen voor ondernemers is op dit moment als volgt:

• Steunfonds voor non-profitorganisaties
Er is een gemeentelijk steunfonds van €2,5 miljoen voor non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie, en sociaal maatschappelijke organisaties. Hiermee willen we voorkomen dat acute financiële problemen als gevolg van de coronacrisis leiden tot faillissement of beëindiging van activiteiten. Het gaat om een tijdelijke regeling, bedoeld voor de aanpak van acute probleemsituaties.

• Geen aanslag toeristenbelasting 
De recreatie- en toerismesector wordt door de coronamaatregelen hard geraakt. Aangezien deze sector ook in onze gemeente het zwaar heeft, hebben wij besloten om meer ruimte te geven aan ondernemers en hen geen belastingaanslag te sturen voor de toeristenbelasting van 2020.

• Extra capaciteit Tozo 1 en 2 regeling 
Gemeente Alphen aan den Rijn voert de landelijke Tozo regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) uit voor ondernemers woonachtig in Gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag- en Braassem. Er is vanuit de gemeentelijke organisatie extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de afhandeling van deze regeling. In totaal zijn er ca. 2800 aanvragen binnengekomen. Gedurende het proces heeft de Rijksoverheid regelmatig verruiming van de regeling bekend gemaakt, zoals uitbreiding van de doelgroep. Als gevolg daarvan zíjn en worden sommige aanvragen opnieuw getoetst aan de meest actuele regels. 
De verwachting is dat het aanvraagformulier voor de Tozo 2 regeling vanaf 15 juni op de website van de gemeente beschikbaar is.

• Geen marktgelden non-food standhouders 
Er zijn geen marktgelden in rekening gebracht op de dagen dat non-food standhouders geen plek konden innemen op de markt.

• Uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen 
De gemeente maakt het mogelijk om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen aan te vragen tot 31 augustus 2020. Het gaat hier bijvoorbeeld om de OZB, maar ook om de BIZ-heffing Ook is het mogelijk om in termijnen te betalen, via een automatische incasso. Hierover heeft onderlinge afstemming in de regio plaatsgevonden, zodat we één uniforme lijn trekken richting ondernemers in de regio.

• Gemeentelijk vastgoed 
Voor de huurders van gemeentelijk vastgoed geldt dat zij uitstel kunnen aanvragen tot 31 augustus 2020.

• Versnelde betalingen door de gemeente aan leveranciers 
Goedgekeurde facturen worden zo snel mogelijk betaald aan de leveranciers. Er wordt niet gewacht tot de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken. Betalingen vinden minimaal één keer in de week plaats.

• Planning onderhoudswerkzaamheden 
De gemeente heeft verkend wat de mogelijkheden zijn om (onderhouds-) werkzaamheden in de openbare ruimte en aan het gemeentelijke vastgoed naar voren te halen, om zo de bouw- en infrasector zo goed mogelijk te ondersteunen.

• Stimuleringsfonds 
Ondernemerscollectieven uit Alphen aan den Rijn kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige subsidie tot maximum € 25.000 per project of initiatief. Daarbij geldt een eigen bijdrage van minimaal 30% van de totale kosten van het project.Het doel van deze subsidie is om de lokale economie te stimuleren, door projecten vanuit ondernemerscollectieven te ondersteunen. 

ENQUETE behoeftebepaling mobiliteitscentrum. Mogen wij 2 minuten van uw tijd? 

4. Mogelijk een mobiliteitscentrum in Alphen om ontslagen te voorkomen 
Duidelijk is inmiddels dat de uitbraak van het coronavirus nog enige tijd een impact heeft op het bedrijfsleven. Veel ondernemers denken na over het (al dan niet tijdelijk) wijzigen van de omvang van het personeelsbestand. Een mogelijkheid die hier invulling aan kan geven is om medewerkers, via een mobiliteitscentrum tijdelijk elders te plaatsen. Dit om te voorkomen dat deze medewerkers in de ww belanden. Op het moment dat de medewerkers weer nodig zijn kunt u deze eenvoudig weer terughalen naar uw eigen organisatie. 
Een mobiliteitscentrum in Alphen aan den Rijn zou dus behulpzaam kunnen zijn om te voorkomen dat ontslagen vallen. Voor de verdere behoeftebepaling naar de komst van een mobiliteitscentrum in Alphen aan den Rijn doet de EDBA met deze enquête een behoefteonderzoek.  
U, als ondernemer, kunt ons helpen inzicht te bieden in de vraag naar een mobiliteitscentrum door deze anonieme enquête in te vullen.  Wij vragen uw medewerking door deze enquête in te vullen vóór 12 JUNI 2020. 
Bij voorbaat dank voor uw tijd en moeite.  Vul hier de enquete in 

5.  'Laten we berichtgeving toekomst economie 'ns anders benaderen: positief' (opiniestuk van DeOndernemer.nl) 
Topondernemer Marco Aarnink hekelt de negativiteit binnen de recente berichtgeving van economen over de 'historisch diepe recessie' waar ons land vanwege corona in terecht gaat komen. ,,Benadruk liever het herstel ten opzichte van andere landen en dat de zwaarste schok inmiddels achter ons ligt. Dat geeft iedereen meer vertrouwen en zorgt voor koopkracht."

Economen van de Rabobank schrijven in hun kwartaalbericht onder meer dat de Nederlandse economie in een historisch diepe recessie komt, ondanks alle steunpakketten. Dit jaar krimpt de economie met bijna zes procent, voor ons land de diepste economische dip in honderd jaar.

'Berichtgeving in media roept angst op' 
,,'Nederlandse economie komt in historisch diepe recessie, herstel langzaam'. Deze kop boven een artikel rondom de berichtgeving van Rabobank alleen al roept angst op," vindt topondernemer Marco Aarnink. ,,De strekking van het bericht kan ook anders neergezet worden: zes procent krimp. Want wat wil je als een groot deel van de Nederlandse bedrijven vanaf half maart tot heden een mindere omzet draaien?"
Lees hier het hele artikel op DeOndernemer.nl

6. Beroep op opschorting huurbetaling door voetbalclub Vitesse; Coronacrisis geldt als onvoorziene omstandigheid
Voetbalclub Vitesse wilde tijdens de coronacrisis de huur van stadion Gelredome in Arnhem opschorten, omdat er niet gevoetbald mocht worden. De kantonrechter van de rechtbank Gelderland heeft op 29 mei echter in kort geding uitspraak gedaan dat de club gewoon huur moet betalen. Advocaat huurrecht Matthijs Mulder las de uitspraak en stelt dat deze uitspraak belangrijk is, omdat de rechter de coronacrisis als ‘onvoorziene omstandigheid’ kwalificeert.  Lees hier het hele artikel

7. Coronacrisis | Steunakkoord 2.0 voor huurders retailsector 
Op 3 juni 2020 hebben de stakeholders in de vastgoed- en retailsector een vervolg afgesproken op het Steunakkoord dat in april 2020 werd bereikt om de detailhandel, die door de Coronacrisis is getroffen, te ondersteunen.

Volgens het Steunakkoord 2.0 wordt de huur voor april en mei 2020 voor 50 % kwijtgescholden en wordt de huur voor juni 2020 voor 50 % doorgeschoven naar volgend jaar.  Lees hier het hele artikel

8. Ruim kwart werknemers Holland Rijnland werkt in zwaar getroffen sector 
Holland Rijnland behoort tot de regio’s met het kleinste percentage werknemers in zwaar getroffen sectoren. Dit komt door de regionale werkgelegenheidsstructuur, die zich kenmerkt door een sterk aanwezige collectieve sector. Met name zorg en onderwijs zijn goed vertegenwoordigd. De uitzendbranche en transportsector, alhoewel beiden absoluut een factor van belang in de regionale werkgelegenheid, spelen hier een minder grote rol dan elders in het land. Hierdoor werken in Holland Rijnland relatief gezien minder mensen in een zwaar getroffen sector dan in de meeste andere regio’s.  Download hier het rapport van de UWV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 24- d.d. 3 juni 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen e/o voor horecaondernemers in Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
2. Omgevingswet; in Alphen a/d Rijn wordt de vaart erin gehouden
3. Impact Monitor van de Economic Board Zuid-Holland 
4, Landelijk Corona Rebuildprogramma 
5. Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie 
6. Gezocht: 1,5 meter-oplossingen voor het mkb 
7. Compensatie coronacrisis voor gemeenten 
8. Interview Studio VOA met burgemeester Liesbeth Spies en directeur EDBA Joost Berkhout

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
Afgelopen maandag zijn ook in Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem de restaurants en de terrassen weer opengegaan voor publiek. Voor veel horecaondernemers maar ook voor veel inwoners van onze gemeente een bevestiging dat er steeds meer weer wel kan. De uitgesproken verwachting dat er sprake zou zijn van een run op de beschikbare plekken is uitgebleven. Desondanks was er wel sprake van een gezellige drukte. Een drukte die zich ook steeds meer manifesteert in de buitenruimte. Om deze drukte op een veilige manier in te vullen zijn door de gemeente in diverse recreatiegebieden 1,5meter cirkels geïntroduceerd. Blijkens de diverse berichten in de (social) media is hiervan met het mooie weer naar volle tevredenheid fors gebruik van gemaakt.  
De introductie van dit soort oplossingen, om het leefbaar te houden, zijn voor mij een bevestiging dat wij, met elkaar, bereid zijn om ons gedrag aan te kunnen passen als de situatie daarom vraagt. Dat geldt ook zeker in de ondernemingswereld. Die ondernemer die in staat is zijn of haar verdienmodel, zo goed en zo snel als mogelijk, aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden heeft de beste kansen deze periode succesvol door te komen.  Het Corona Rebuild Programma van Innovation Quarter (nieuwsitem 4) of de Challenge van MKB Nederland en VNO NCW inzake beste 1,5 meter oplossingen kan daarbij ondersteunen (nieuwsitem 6).  
In de komende nieuwsbrief informeren wij u over de mogelijkheden van het stimuleringsfonds voor ondernemerscollectieven en brengen wij een overzicht van hoe de gemeente Alphen aan den Rijn Ondernemend Alphen heeft ondersteund met de uitvoering van het pakket van landelijke en gemeentelijke regelingen. 

Namens het Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o,

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA

2. Omgevingswet; in Alphen a/d Rijn wordt de vaart erin gehouden
In de nieuwsbrief van VNO-NCW was onlangs een item gewijd aan het uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Voor het artikel zelf klik hier.

Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 heeft er, volgens Peter Commissaris, Programmamanager Omgevingswet, in onze gemeente gelukkig niet voor gezorgd dat we gas terugnemen. De gemeente heeft recent afgesproken over de invoering dat gestaag wordt doorgewerkt. Het college staat daar helemaal achter. De basisgedachten over de Omgevingsvisie worden binnenkort met inwoners, ondernemers en bedrijven besproken in participatierondes. Uiteraard wil de gemeente over dit onderwerp erg graag “live” bij elkaar komen, want dat praat toch het makkelijkst, maar er is ook een digitaal scenario uitgewerkt. Alphen aan den Rijn is inmiddels aangesloten op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat wil zeggen dat aanvragen om vergunning via het nieuwe digitale loket kunnen worden ontvangen, kunnen worden behandeld en ook worden verleend via dat digitale loket. Uitgangspunt is dat álle vergunningen binnen 8 weken na indiening worden afgehandeld en zo mogelijk verleend. In werkgroepen wordt gewerkt om van al onze bestemmingsplannen, verordeningen en bestaande regelgeving (veelal op het gebied van milieuvoorschriften) één Omgevingsplan voor heel Alphen aan den Rijn te maken. Dat is een gigantische klus, met veel uitdagingen, maar die klus moet uiteindelijk leiden tot meer inzicht voor inwoners en ondernemers welke regels gelden op een perceel. En uitgangspunt hierbij is dat er minder regels zijn en dat regelgeving flexibeler wordt en er om die reden meer ruimte voor ondernemen ontstaat. 

3. Impact Monitor van de Economic Board Zuid-Holland 
Om een beeld te geven bij de economische impact van de COVID-19-uitbraak hebben de Economic Board Zuid-Holland, InnovationQuarter, de Provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag de Coronamonitor Zuid-Holland ontwikkeld.

Het mag geen verrassing zijn dat het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent is gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de meest forse krimp sinds het eerste kwartaal van 2009. De krimp is een gevolg van afnemende consumptie door huishoudens. Het economisch zwaar weer komt ook tot uiting in een afname van het aantal vacatures, een dalend aantal starters en een toename in WW-uitkeringen. Uit recente cijfers blijkt dat in vrijwel alle sectoren nieuwe bedrijvigheid stokt. De detailhandel is de enige sector waar het aantal starters is toegenomen. Dat is te verklaren door een toename van het aantal online winkels.  Bekijk hier de monitor van de Economic Board Zuid-Holland

4. Landelijk Corona Rebuildprogramma 
Loopt door de coronacrisis je omzet terug en wil je je businessmodel aanpassen aan de veranderende markt? Dit landelijke programma helpt jou om gestructureerd toe te werken naar een positieve cashflow, ongeacht in welke sector jouw bedrijf actief is. In acht weken tijd doorloop je samen met andere ondernemers vijf masterclasses. Je leert van elkaars ervaringen en inspireert elkaar om tot actie over te gaan. 25 bedrijven hebben het programma inmiddels succesvol doorlopen. 
Bekijk hier het programma en de mogelijkheid tot aanmelden.

5. Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5-metereconomie 
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in samenwerking met de rijksoverheid de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl gelanceerd. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.

Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom met hulp van de rijksoverheid, MKB-Nederland en VNO-NCW hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden in een bepaalde sector, zoals bioscopen, de bouw, de detailhandel of de horeca. Met de afspraken voorkomen we verspreiding van het coronavirus en kunnen bedrijven verantwoord open. Op de site zijn ook de publieke protocollen te vinden, zoals die van het openbaar vervoer en het onderwijs. 
Ga naar Mijncoronaprotocol.nl

6. Gezocht: 1,5 meter-oplossingen voor het mkb 
Ondernemers uitdagen om mee te denken over de nieuwe 1,5 meter economie. Het creëren van creatieve, concrete oplossingen waarmee collega’s hun voordeel kunnen doen. Daar draait het om in de 1,5 meter innovatie challenge, die vandaag van start gaat. Het beste idee wordt beloond met een bedrag van € 7.500. 

De afgelopen periode zijn diverse sectoren elkaar te hulp geschoten. Tal van slimme oplossingen zijn bedacht om ook binnen de 1,5 meter economie bedrijven draaiende te houden en klanten op een veilige manier te bedienen. En de praktijk wijst uit dat ondernemers, naast de goede handreikingen en protocollen van branches, creatief zijn. Ondernemers kunnen hun oplossingen tot 3 juli 2020 eenvoudig insturen.  Lees hier meer over dit initiatief

7. Compensatie coronacrisis voor gemeenten 
Gemeenten, waterschappen en provincies (zogenoemde medeoverheden) krijgen 566 miljoen euro van het kabinet om de dienstverlening aan inwoners overeind te houden. Het geld is oa bestemd voor jeugdzorg, sportverenigingen, bibliotheken en musea. Lees hier het hele artikel

8. Hoe gaat het met de ondernemers in Alphen aan den Rijn? 
Burgemeester Liesbeth Spies van de gemeente Alphen aan den Rijn en directeur Joost Berhout van de EDBA aan het woord in Studio VOA: klik hier.

Plaatje video Liesbeth Spies.PNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 23 - d.d. 27 mei 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen e/o voor horecaondernemers in Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
2. Update rijksoverheid: Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2) 
3. Op naar een circulaire economie met Circo! Meld je nu aan. 
4. Geen advies OMT heropenen sportscholen 
5. Wijzigingen in protocol KHN 
6. Nieuwe kansen voor werkgevers 
7. Update van VNO-NCW/MKB-Nederland

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag.

1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
De ontwikkelingen in de ziekenhuizen zijn ook vandaag weer hoopgevend en geven indicatie van een goede ontwikkeling. De zorgen voor ondernemend Nederland zijn er niet minder om. Ondanks de verlenging van de landelijke steunmaatregelen met ingang van 1 juni ontstaat steeds meer het besef bij ondernemers dat “ingrijpen” om bedrijfseconomische maatregelen nauwelijks te voorkomen is in diverse sectoren.  

Het politieke debat over de voorwaarden van de steunmaatregelen (wel of geen boete in de verlengde NOW- regeling bij aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen) is voor ondernemers uiteraard relevant. De vraag die echt leeft bij ondernemers is echter “wanneer kan ik weer zonder enige restrictie op een normale manier mijn omzet gaan maken?” 

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij bericht over het initiatief van de gemeente Alphen aan den Rijn om het terrassenbeleid te verruimen. Als het goed is wordt deze week duidelijk hoeveel terrassen deze gemeente er per 1 juni bij heeft. Terrassen waar weer ontspannen kan worden en waar horecaondernemers weer omzet kunnen gaan maken. Laten we hopen dat het weer de komende weken ook positief blijft meewerken. 

In dat kader, ook aanbieders van binnensport hebben aangetoond zich razendsnel aan te kunnen passen. Iedere ochtend, fietsend op weg naar kantoor word ik blij van al die in de buitenlucht sportende, spinnende en fitnessende groepen mensen. 

Inspanning en ontspanning zijn nl. noodzakelijke ingrediënten om deze lastige periode door te komen. Ik ben blij dat dit, stapje voor stapje weliswaar, steeds meer mogelijk is.

Namens het Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e.o.,

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA 

2. Update rijksoverheid: Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2) 
De gemeente is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de uitrol van de
Tozo-2. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 31 augustus 2020. 

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen? 
Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. 

Lees hier het hele bericht van de Rijksoverheid.

3. Op naar een circulaire economie met Circo! Meld je nu aan. 
Of je nu actief bent in de horeca, bouw, maakindustrie of zakelijke dienstverlening, als ondernemer heb je bijna altijd wel te maken met grondstoffenstromen. Het voedsel dat je inkoopt en verkoopt, de bouwmaterialen die je gebruikt, het pand waar vanuit je werkt, allemaal bepalen ze jouw grondstoffenpaspoort. Circulair ondernemen biedt bedrijven businesskansen en de mogelijkheid om zorgvuldiger met grondstoffen en materialen om te gaan. Maar hoe zet je de eerste stap? GroenLinks Alphen aan den Rijn en EDBA hebben Circo gevraagd een demo te verzorgen in Alphen om een eerste antwoord te geven op die vraag. Daarnaast vertelt de Alphense ondernemer Henk-Jan Grimbergen over zijn bedrijf ‘circular changes’. De demo vindt online plaats op woensdag 10 juni van 20.00u tot 21.30u.  

Opgeven kan via de website van GroenLinks Alphen aan den Rijn. 

4. Geen advies OMT heropenen sportscholen 
In de afgelopen weken hebben wij veel vragen gehad van ondernemers in de sportschoolbranche: wanneer en onder welke voorwaarden zij open mochten? Voorlopig is en blijft dat onduidelijk. De vragen zijn ook onderwerp van de agenda van het OMT. Echter kunnen zij nog geen advies geven over het heropenen van de sportscholen en wordt er dan ook niet verwacht dat het kabinet met andere informatie komt.  Lees hier meer  

5. Wijzigingen in protocol KHN 
Naar aanleiding van de meeste recente informatie van het kabinet is de Koninklijke Horeca Nederland aan de slag gegaan met het aanpassen van hun protocol. Het protocol heeft echter geen juridische status, de Rijksoverheid geeft geen goedkeuring aan de protocollen. Echter heeft de Rijksoverheid KHN wel voorzien van adviezen, waarmee het wel in lijn is met de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM. Belangrijk is het om wel de geldende noodverordening bij de veiligheidsregio Hollands Midden in de gaten te houden, omdat deze regelmatig verandert.  
Lees hier meer over het protocol
Lees hier meer over de geldende noodverordening (maatregelen VRHM)

6. Nieuwe kansen voor werkgevers (bericht van Rijnvicus)
Onlangs was er in veel sectoren nog een tekort aan goede werknemers, nu stijgt de werkloosheid snel. Dit kan voordeel opleveren voor werkgevers die op zoek zijn naar personeel.
Veel van de werkzoekenden die zich nu melden bij Rijnvicus hebben een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hebben recente werkervaring, zijn gemotiveerd en willen snel aan de slag bij werkgevers in de regio. Er zijn ook veel jongeren die graag aan de slag willen. Deze werkzoekenden worden momenteel online begeleid door Rijnvicus zodat ze snel weer aan het werk kunnen gaan. Zo worden ze onder andere getraind om zichzelf online te presenteren door het maken van een videopitch. Zo krijgt u als werkgever in deze digitale tijd een indruk van de werkzoekende en bijhorende kwaliteiten en vaardigheden.  Lees hier het hele nieuwsbericht. 

7. Update van VNO-NCW/MKB-Nederland 
Hoe komen we de komende drie maanden de crisis door, vragen veel ondernemers zich af. Vandaag kwam het kabinet met een gedeeltelijk antwoord. Allereerst is het natuurlijk goed nieuws dat het corona-steunpakket nog eens met drie maanden wordt verlengd. Ook een goede zaak is dat het kabinet concreet onderzoekt of er solvabiliteitssteun moet komen om voor Nederland strategische (middelgrote) bedrijven te kunnen behouden en ze te ondersteunen om weer te investeren. 

Ook is er op ons aandringen een nieuwe regeling aangekondigd: de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Deze moet bedrijven helpen met zaken als huur en onderhoudscontracten en is essentieel voor sectoren die zijn stilgelegd en de bedrijven in de keten daarachter. Helaas zal de regeling te beperkt zijn voor grotere mkb-bedrijven. Hierdoor dreigt alsnog faillissement of fors verlies van werkgelegenheid. Dat mogen we niet laten gebeuren. 

Er komen nog bijna dagelijks nieuwe informatiebronnen bij voor ondernemers. Voor een goed overzicht: ga naar www.mkb.nl/corona of www.vno-ncw.nl/corona 

Lees hier het hele nieuwsbericht van VNO-NCW/MKB-Nederland

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 22 - d.d. 20 mei 2020

Ondernemend Alphen aan den Rijn,

Bijgaand een update van het  EDBA Corona Informatiepunt  voor Ondernemend Alphen e/o voor horecaondernemers in Alphen aan den Rijn e.o. Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het Corona Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen a.d. Rijn of bel met 0172 - 796007 

In deze nieuwsbrief:
1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
2. Persconferentie 19 mei 
3. Uitbreiding en aanpassingen steunpakket 
4. Gemengde reacties ondernemersverenigingen 
5. UWV: Stijging WW-uitkeringen in Holland Rijnland 
6. Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven 
7. Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen 
8. Campagne “Erop uit in Alphen” van start door en voor recreërend en ondernemend Alphen aan den Rijn

Delen van deze nieuwsbrief wordt zeer op prijs gesteld. Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen? Op onze website kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement voor deze nieuwsbrief op de woensdag. 

1. Update uit de kerngroep ‘Coronacrisis Ondernemend Alphen’ 
Dinsdag 19 mei jl. is het college van B&W van Alphen aan den Rijn akkoord gegaan met een voorstel aan de gemeenteraad om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de gemeente geld beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn. Het gaat om initiatieven en projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken. Initiatieven ook die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren. Als de gemeenteraad akkoord gaat kunnen in juni 2020 aanvragen worden ingediend.

Het kabinet presenteerde gisteravond een update over de ‘opstart’ van de samenleving.  Verschillende verwachtingen werden geconcretiseerd, zoals de regels omtrent horeca. Eventuele voor- en tegenargumenten en enkele vraagtekens ten spijt, is het voornamelijk fijn dat bekend is onder welke voorwaarden de verschillende sectoren al dan niet open mogen. Voor de ene sector is dit een hard gelag (denk aan de fitnessbranche), voor de andere sectoren zijn de gebeden gehoord (denk aan de verpleeghuizen). Over het geheel genomen is duidelijkheid over de situatie het vertrekpunt om de stand van zaken op te maken en plannen te maken. Deze is er nu meer gekomen.

Vanmiddag (woensdag 20 mei) werd het nieuwe pakket aan steunmaatregelen gepresenteerd. Dit maakt het inkleuren van het plaatje verder mogelijk. Primair komt het erop neer dat de maatregelen drie maanden worden verlengd en meer worden gericht op sectoren. Belangrijkste veranderingen zijn het aanpassen van voorwaarden bij de verschillende huidige regelingen en de introductie van de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB ter vervanging van de TOGS. Daarnaast is de TOFA (Tijdelijke Overbrugginsgregeling voor Flexibele Arbeidskrachten) geïnitieerd, maar wordt eerst voorgelegd aan de Tweede Kamer ter overweging. Duidelijk is dat de Tweede Kamer flexibele arbeidskrachten tegemoet wenst te komen.

Vorige week is een brief gestuurd naar een aantal horecaondernemers met de vraag om mee te denken over het terrassenbeleid van de gemeente vanaf 1 juni.  Velen hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Wij zijn blij om dit te zien. De gemeente gaat de input bundelen en meenemen in het nieuwe beleid, dat naar verwachting volgende week wordt gepresenteerd.

Tot slot, met het lange hemelvaartweekend voor de boeg, geven we een tip om Alphen aan den Rijn van een geheel andere kant te ontdekken. Vandaag start in aansluiting op de "#Alphen Koopt bij elkaar” campagne, de “Eropuit in Alphen” campagne. Met leuke fietsroutes en tips en initiatieven laat het Platform Recreatie en Toerisme in samenwerking met lokale recreatieondernemers en het platform #AlphenLinkt van #AlphenMarketing zien hoe je dit prachtige gebied op de fiets kunt ontdekken en hoe je daarmee lokale ondernemers helpt.

Dus, recreëer, geniet, veilig en houd die afstand. Kijk voor het volledige overzicht van de tips van wat er nu weer op het gebied van recreëren mogelijk is op: www.alphenlinkt.nl/eropuit.

Heb je ook een leuke tip of een goed initiatief op het gebied van recreëren? Ondernemers kunnen nieuwe initiatieven en tips insturen naar pretalphen@gmail.com

Namens het Corona Informatiepunt voor Ondernemend Alphen e/o

Joost Berkhout 
Programmadirecteur EDBA

2. Persconferentie 19 mei 
Zoals in de update (agendapunt 1) al vermeld is gisterenavond (19 mei) een verdere update gegeven over de open-up van de samenleving. De Rijksoverheid heeft de maatregelen onder elkaar gezet. Voor de horeca heeft KHN een concretere update geschreven, waarin de praktische implicatie van de regels nog duidelijker is. Daarnaast zullen zij het door hen opgestelde protocol aanpassen aan de reglementen 
Zie hier een update over de regels
Zie hier een update over de regels voor de horeca

3. Uitbreiding en aanpassingen steunpakket 
Vanmiddag 20 mei is het nieuwe pakket aan economische maatregelen gepresenteerd door het kabinet. Er is een aantal aanpassingen aangebracht aan de huidige regelingen, welke allen worden verlengd en er is een nieuwe maatregel gepresenteerd, de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Als bedrijven een omzetdaling zien van minimaal 30 procent, dan kunnen zij een maximale tegemoetkoming verwachten van 20 duizend Euro.  
Zie hier een uitwerking van de maatregelen

4. Gemengde reacties ondernemersverenigingen 
De ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland hebben gematigd negatief gereageerd op het nieuwe steunpakket van de Rijksoverheid. Ze zijn onder meer blij met de aanpassingen voor seizoensgerelateerde sectoren, de tegemoetkoming in vaste lasten en het geld voor om- en bijscholing. De verenigingen vinden echter dat het pakket onvoldoende voorkomt dat grotere (MKB-)bedrijven gaan omvallen.

NL is een stuk positiever dan VNO-NCW en MKBNL. Zij zien een aantal van hun wensen terug in het lijstje. Wel menen zij dat het belangrijk is dat de regelingen snel worden uitgevoerd. ONL roept bedrijven op kritisch naar de eigen kosten- en baten te kijken en te bezuinigen waar mogelijk om de continuïteit te garanderen. 
Lees hier verder over de standpunten van VNO-NCW en MKBNL
Lees hier verder over de standpunten van ONL

5. UWV: Stijging WW-uitkeringen in Holland Rijnland 
Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam in april met 18% toe, zo ziet het UWV. Deze forse stijging brengt de gevolgen van de coronacrisis pijnlijk in beeld, ondanks het dempende effect van de NOW. Met name op maandbasis ligt het stijgingspercentage iets hoger dan landelijk. Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden vanuit uitzendbedrijven en horeca & catering nam in april 2020 het sterkst toe. Lees hier verder

6. Stimuleringsfonds ondernemerscollectieven 
Het college stelt de gemeenteraad voor om 300.000 euro beschikbaar te stellen voor een Stimuleringsfonds. Met dit fonds wil de gemeente geld beschikbaar stellen voor initiatieven en projecten van ondernemerscollectieven in Alphen aan den Rijn. Het gaat om initiatieven en projecten met als doel de economische schade van het coronavirus te beperken en die ervoor zorgen dat ondernemers in de gemeente (een deel van) hun omzet ondanks de coronacrisis kunnen blijven genereren.ndernemers kunnen een beroep doen op het fonds als hun initiatief een corona-gerelateerde aanleiding heeft en positief bijdraagt aan de Alphense economie. 
Lees hier meer over het stimuleringsfonds
Lees hier meer over de nadere regels van het stimuleringsfonds

7. Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen 
Rijnvicus maakt preventieschermen en hygiënezuilen. Het leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn probeert op deze manier in te spelen in de ontstane vraag naar deze middelen. Preventieschermen en hygiënezuilen helpen bij het verantwoord openen van bedrijven in de coronatijd. Lees hier verder

8. Campagne “Erop uit in Alphen” van start door en voor recreërend en ondernemend Alphen 
Door de versoepeling van de corona maatregelen staan we als ondernemers te popelen om onze activiteiten weer op te starten. We pakken de oproep van wethouder van Velzen: ‘zit niet bij de pakken neer, maak een plan’ stevig aan. Natuurlijk zijn er veel voorzorgsmaatregelen nodig en dat vraagt de nodige creativiteit. We zoeken en vinden oplossingen voor vragen als, hoe voorkom ik rijen bij de entree, hoe realiseer ik de 1,5 meter afstand, hoe kan ik toch dat kopje koffie of dat lekkere broodje serveren. Veel nieuwe initiatieven ontstaan binnen de grenzen van wat is toegestaan.

Vandaag starten we in aansluiting op de campagne "#Alphen Koopt bij elkaar” de campagne “Eropuit in Alphen”. Met deze campagne promoten we om op de fiets de Rijn- en Veenstreek te verkennen en laten initiatieven zien van waar leuke producten te koop zijn. De campagne is een co-creatie tussen #AlphenMarketing (de organisatie achter het platform #AlphenLinkt) en het Platform Recreatie Toerisme.

Dus, recreëer, geniet, veilig en houd die afstand. Op de website www.alphenlinkt.nl/eropuit staan diverse tips van wat er zoal op het gebied van recreëren in en om Alphen nu weer mogelijk is. Hou deze site in de gaten want deze wordt de komende periode doorlopend aangevuld met nieuwe tips en initiatieven.

Ondernemers kunnen nieuwe initiatieven en tips insturen naar pretalphen@gmail.com zodat deze ook geplaatst kunnen worden op de website van #AlphenMarketing - www.alphenlinkt.nl.