Nieuws Corona

Nieuwe foto EDBA nieuwsbrieven.JPG

De nieuwsbrief en de informatievoorziening vanuit het Informatiepunt voor Ondernemend Alphen aan den Rijn e/o wordt samengesteld door de EDBA en Alphen Marketing in samenwerking met de VOA en de gemeente Alphen aan den Rijn.  Heeft u nieuws, informatie of commentaar? Mail ons op info@edbalphen.nl Het laatste nieuws en de eerder verstuurde nieuwsbrieven vindt u hier.

Direct naar het EDBA Informatiepunt voor Ondernemers in Alphen aan den Rijn

------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 5 - 3 maart 2021

De crisis heeft het consumentengedrag blijvend veranderd: we winkelen minder, we hebben online definitief omarmd, kopen meer lokaal en functioneel, en gaan minder naar steden. Dit volgt uit een uitgebreide impactanalyse van de Retailagenda.  
Verder in deze nieuwsbrief, het programma van WerkVinden Alphen voor maart 2021 is bekend. Bij alle activiteiten van WerkVinden wordt uiteraard rekening gehouden met de dan geldende corona maatregelen. 
Goed nieuws voor huurcontracten. Er wordt voor 2021 geen indexatie toegepast voor huurcontracten voor gemeentelijk vastgoed in Alphen aan den Rijn. Dit is het resultaat van een college besluit om de huurprijzen voor grond en gebouwen van de gemeente in 2021 niet te indexeren. 
Tot slot, nog een meevaller met gratis testen door een subsidie van de rijksoverheid voor werkgevers.

1. Onderweg naar een ander normaal (bron: retailagenda.nl)
Na corona zal 10 tot 30% van de non-food winkels verdwijnen. Dit verwachten stakeholders uit de retail. Hoe langer winkels dicht zijn, hoe meer sluitingen. De crisis heeft het consumentengedrag blijvend veranderd: we winkelen minder, we hebben online definitief omarmd, kopen meer lokaal en functioneel, en gaan minder naar steden. Middelgrote steden worden het hardst geraakt, terwijl wijkwinkelcentra juist profiteren van het nieuwe gedrag. Dit volgt uit een uitgebreide impactanalyse van de Retailagenda, uitgevoerd door Q&A Insights & Consultancy. De impact van het coronavirus op non-food retail is groot, maar hoe groot? En, wat wordt de invloed van deze ontwikkelingen op het retaillandschap?
Lees meer of download direct het rapport “Impactanalyse Retail post corona 2021

Foto kledingwinkel.jpg

2. Werkvinden Alphen programma maart 2021 
Het programma van WerkVinden Alphen voor maart 2021 is bekend. Inschrijven voor de workshops en informatiebijeenkomsten kan uitsluitend via hun website. Ga op www.werkvindenalphen.nl naar de ‘agenda’, klik de activiteit aan die je wilt bezoeken en schrijf je in. Check altijd nog even de juiste locatie, datum en aanvangstijden op de site (agenda). Bij alle activiteiten van WerkVinden wordt rekening gehouden met de dan geldende corona maatregelen. Voor contact met WerkVinden Alphen kun je via e-mail je vraag of opmerking kenbaar maken: info@werkvindenalphen.nl.

3. Geen indexatie 2021 voor huurcontracten gemeentelijk vastgoed Alphen aan den Rijn
In bijna alle contracten voor de huur van grond en gebouwen van de gemeente Alphen aan den Rijn is standaard opgenomen dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd. Het college heeft besloten om de huurprijzen voor grond en gebouwen van de gemeente in 2021 niet te indexeren. Dat besluit geldt voor alle soorten gebruikers (commercieel, maatschappelijk, woningen) en voor alle soorten contracten (huur, erfpacht, opstal). Dat betekent dat de huurprijs, canon of retributie in 2021 hetzelfde is als in 2020. 
Uitstel van huurbetaling is in overleg mogelijk. De mogelijkheid voor huurkorting, bijvoorbeeld gekoppeld aan de mate van omzetdaling, wordt onderzocht, mede gelet op de recente uitspraken die hierover door de rechter zijn gedaan. Zodra het college daarover een besluit heeft genomen worden de desbetreffende huurders en erfpachters rechtstreeks geïnformeerd.

4. TEST JE PERSONEEL GRATIS EN SNEL
De overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld om werkgevers de mogelijkheid te bieden om hun medewerkers te laten testen. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkvloer vergroot en uitval door ziekte en quarantaine verminderd!
Laat je personeel gratis testen.nl is een initiatief van SIC ARBO (arbodienst) in samenwerking met bedrijfsarts Koopmans én Coronasneltestnederland.nl SIC ARBO maakt testen op het werk op een verantwoorde en veilige manier mogelijk. Dankzij subsidie van de overheid kan dit gratis worden aangeboden aan werkgevers.
Met de gecertificeerde Abbott sneltest is binnen 20 minuten duidelijk of er sprake is van een besmetting met Covid-19. Deze test is goedgekeurd door het RIVM & de Nederlandse overheid. Via de website www.laatjepersoneelgratistesten.nl kunt u als werkgever kosteloos een coronatest (antigeentest) aanvragen voor uw medewerker(s) waarna zij de test kosteloos kunnen inplannen op 1 van de 16 locaties van Coronasneltest Nederland.

Wat wij verder lazen:

------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 4 - 25 februari 2021

Virusbestrijding en een heropening van de economie gaan hand in hand.’ Dat en meer blijkt uit nieuw onderzoek van KPMG Health dat de laatste inzichten op dit vlak voor VNO-NCW en MKB-Nederland in kaart bracht.
In deze nieuwsbrief ook "een noodoproep van onze studenten aan u!" Dat is de openingszin in de oproep van Otto Jelsma, voorzitter college van bestuur van MBO Rijnland om ondernemend Alphen op te roepen  voor het aanbieden van meer stageplaatsen, omdat praktijkervaring onmisbaar is.  
Verder steunt de provincie Zuid-Holland met een budget van 600.000 euro Zuid-Hollandse fieldlabs. Hier werken ondernemers en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. 
En tot slot Alphense ondernemers lopen voorop op het gebied van duurzaamheid.

1. Door massaal testen en vaccinatiepaspoort kan economie sneller heropenen  (bron; VNO-NCW)  
Met de inzet van preventief testen kan de samenleving vanaf maart 2021 stap voor stap worden heropend én het aantal coronabesmettingen tegelijk worden teruggedrongen. Virusbestrijding en een heropening van de economie gaan hand in hand.’ Dat en meer blijkt uit nieuw onderzoek van KPMG Health dat de laatste inzichten op dit vlak voor VNO-NCW en MKB-Nederland in kaart bracht. Lees hier het KPMG rapport 

Foto stageplekken.jpg

2. Oproep MBO Rijnland voor stageplaatsen 
Een noodoproep van onze studenten aan u! Dat is de openingszin in de oproep van OttoJelsma, voorzitter college van bestuur van MBO Rijnland. De coronacrisis heeft, net als in veel andere sectoren, enorme impact op het beroepsonderwijs. Namens de studenten doet MBO Rijnland een beroep op ondernemers om, als het maar enigszins mogelijk is, toch een stageplaats te bieden. Daarnaast wordt gevraagd om samen met MBO Rijnland de mogelijkheden en kansen te bespreken om tot alternatieven te komen, als de gebruikelijke stage voor onze mbo-studenten niet of nauwelijks te realiseren is. Heeft u mogelijkheden reageer dan via info@edbalphen.nl en wij brengen u graag in contact met de medewerkers van MBO Rijnland. Lees hier de oproep

3. Openingstijden Levensmiddelenbranche gemeente Alphen aan den Rijn Pasen 2021 
Vanwege het coronavirus zullen de Paasdagen, net zoals in 2020, bijzonder worden. Het is de verwachting dat veel mensen deze feestdagen in kleine gezelschappen thuis vieren en dat zij hiervoor extra inkopen zullen doen. Hierdoor neemt de druk op winkels in de levensmiddelenbranche toe en is het wenselijk om het winkelend publiek tijdens de Paasdagen zoveel mogelijk te spreiden. Hierdoor zijn de RIVM richtlijnen beter te handhaven en worden de gezondheidsrisico’s voor personeel en klanten zoveel mogelijk beperkt. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat in onze gemeente winkels die primair zijn gericht op de levensmiddelenbranche open mogen zijn op:

4. Provincie Zuid-Hollandse steunt innovatieve corona-ideeën enproeftuinen voor innovatie 
Gedeputeerde Staten willen 600.000 euro extra beschikbaar stellen voor Zuid-Hollandse fieldlabs. Hier werken ondernemers en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Door de coronacrisis staan de fieldlabs financieel onder druk, terwijl zij juist ook werken aan oplossingen voor deze crisis. De extra impuls moet daaraan bijdragen. Lees meer.

foto balkenende tbv corona-nieuws.jpg

5. Alphense ondernemers lopen voorop op het gebied van duurzaamheid
Die conclusie werd getrokken na afloop van de inspirerende en energieke VOA Green Deal Talkshow in Alphen aan den Rijn op 15 februari jl. Jan Peter Balkenende was als gast in de uitzending namens de Dutch Sustainable Growth Coalition.
Hij was onder de indruk van de ambities en duurzaamheidsprestaties van de Alphense ondernemingen: “Ik zie hier de triple helix in werking: bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Die drie heb je nodig om succesvol te innoveren. Ik heb veel authentieke verhalen gehoord, hier ligt een heel stevig fundament.”
Om toekomstige hobbels te ondervangen, kunnen Alphense bedrijven vanaf juli aankloppen bij het duurzaamheidsloket voor ondernemers, een initiatief van VOA, EDBA en gemeente.
Frank Ponsioen (EDBA): “We zetten dit loket op naar analogie van het Coronaloket. Het gaat praktische vragen beantwoorden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Daarnaast gaat het loket ondernemers op weg helpen die nog niet goed weten wat ze kunnen doen.” Lees hier meer.  (fotografie Marius Roos) 

Wat wij verder lazen: 
Geen Van Dissel meer: het is nú tijd voor een OMT met de O van ondernemers (opinie via DeOndernemer.nl)

------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 3 - 10 februari 2021

Op woensdag 10 februari is er om 19:00 uur een webinar voor ondernemers met zorgen. Aanmelden is kosteloos en kan via deze link.

Verder in deze twee wekelijkse nieuwsbrief het volgende. De nieuwe visie MKB-Nederland en VNO-NCW 'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Hulp bij solliciteren en het maken van een Super CV via WerkWindenAlphen.nl.

En ondersteuning is er ook in de vorm van een hulplijn. 'Een luisterend oor lucht op', zeggen Ondernemend Nederland (ONL) en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) op NOS.nl achter de hulplijn 088-9990000 dat vanaf 2 februari open is voor ondernemers die kampen met fysieke en mentale klachten. Daarnaast is er ook het nieuwe platform IKVALBUITENDEBOOT.NL en moet zoveel mogelijk getroffen ondernemers bij elkaar brengen, zodat deze gezamenlijk hun verhaal kunnen doen richting het EZK, het kabinet en de nationale media. Tot slot de winnaars van de VOAwards van afgelopen donderdag.

Webinar voor ondernemers met zorgen  
De gemeente en de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) organiseren op 10 februari een webinar voor ondernemers. Tijdens dit webinar deelt Jantiene Berg haar ervaringen met het omvallen van haar bedrijf en hoe zij dit heeft omgezet naar leerervaringen voor nu en voor de toekomst.

Dat er tijdens deze coronacrisis zorgen zijn bij ondernemers is wel duidelijk. Hoe gaat u hiermee om en welke stappen kunt u nog zetten? Wanneer is het tijd om te accepteren dat het echt niet meer lukt. Juist in deze periode van onzekerheid is het waardevol om meer informatie te krijgen. Jantiene vertelt u daar graag meer over. Als ervaringsdeskundige heeft zij meer empathie voor uw situatie dan bijvoorbeeld uw bank of boekhouder. Jantiene is met haar ervaring en de adviezen al eerder te zien geweest bij Jinek.

Er is gekozen voor een webinar, waarbij u als deelnemer anoniem blijft. Wanneer u daarna belangstelling heeft voor individuele begeleiding door Jantiene, dan is dat mogelijk. Hiervoor is een beperkt aantal trajecten beschikbaar. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. 

Woensdag 10 februari 2021 
Tijd: 19.00 uur tot 20:30 uur
Aanmelden kan via deze link

Nieuwe visie MKB-Nederland en VNO-NCW 
MKB-Nederland en VNO-NCW presenteren vandaag hun nieuwe visie: 'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Na een uitgebreide dialoog met hun leden en de samenleving kiezen zij voor een nieuw kompas. Dat richt zich op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen de ondernemersorganisaties vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. 

Change.jpg
VOA webinar: 10 stappen naar re-organisatie

Veel bedrijven zijn nog herstellende van de gevolgen van Corona in 2020 en daar komen de huidige maatregelen nog bij. Beleidsplannen worden aangepast en reorganiseren is hierin inmiddels steeds meer noodgedwongen onderwerp van gesprek, maar binnen ondernemingen is hier niet altijd voldoende kennis over.

Waar doe je als ondernemer goed aan?
Op 18 februari 2021 adviseert TeekensKarstens advocaten notarissen over een zorgvuldige voorbereiding, de te nemen strategische keuzes en de juiste juridische stappen om tot een afgewogen reorganisatie te komen met oog voor de menselijke maat.  Dit webinar over reorganisatie geeft u inzicht, overzicht en een stappenplan. Er worden tips gegeven om het menselijke kapitaal te borgen en een zorgvuldige reorganisatie door te voeren. 
 
Donderdag 18 februari 2021 - 16:00 – 17.00 uur
Presentatie door Dick Feddes met gelegenheid voor het stellen van vragen. De link voor deelname aan dit webinar ontvang je na aanmelding. Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan hier.

Wil jij snel op sollicitatiegesprek? 
Maak dan een Super CV waarmee je in no-time aan tafel zit bij de werkgever. De meeste CV’s zijn zo slecht geschreven en opgezet, dat ze niet goed gelezen worden en direct afvallen. Het is eenvoudig om je CV te structureren en ook op te vallen. Als je in staat bent om je CV zelf beet te pakken, adviseert WerkVinden om naar www.beaks.nl/cv/ te gaan. Via deze site kun je je CV zelf, gratis verbeteren door gebruik te maken van allerlei nuttige tips en moderne sjablonen. Deze aanpak is uitermate geschikt voor jongeren. 
Als je toch liever persoonlijke ondersteuning wilt, dan kun je ook bij WerkVinden terecht. Onze specialisten geven persoonlijke tips, stellen een eigentijds sjabloon ter beschikking en helpen met het schrijven van de tekst. Deze online hulp kost maar € 10,--. Het werkt simpel. Mail je huidige CV naar cv@werkvindenalphen.nl en stel je vragen.  
Stichting WerkVinden – Alphen, is een neutrale, onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden in de regio belangeloos helpt bij het vinden van werk. In verband met de Corona-situatie is de  dienstverlening omgebouwd naar ook online-dienstverlening en zijn de bijeenkomsten corona-proof. Voor meer informatie;  www.werkvindenalphen.nl  

Noodlijn voor mkb'ers: 'Een luisterend oor lucht op' (bron: NOS.nl) 
Een hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf moet ondernemers die kampen met fysieke en mentale klachten helpen om in ieder geval hun hart te luchten, zeggen Ondernemend Nederland (ONL) en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) op NOS.nl. Vanaf 2 februari zitten daarvoor vijf dagen per week twintig vrijwilligers klaar voor een praatje.

Volgens initiatiefnemers duurt de stress voor sommige mensen nu al zo lang en is deze door de lockdown erger geworden. De mensen die bellen zijn grofweg te verdelen in twee groepen. "Een deel heeft behoefte om zijn verhaal kwijt te kunnen zonder dat direct een oplossing wordt aangedragen, luisteren dus. Het andere deel zoekt juist inhoudelijke hulp en een oplossing voor het probleem, voor zover die er is."

De telefonische hulplijn is te bereiken op 088-9990000 en is bedoeld voor mensen met een doorgaans gezonde mentale staat. De lijn is niet bedoeld voor juridische of praktische ondersteuning en als er psychische problemen zijn wordt doorverwezen naar de huisarts of de zelfmoordpreventielijn 113. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel (KVK) een advieslijn voor praktische zaken.

IKVALBUITENDEBOOT.NL 
Met dit platform wil het team achter IVBDB.nl de krachten bundelen en het kabinet laten bewegen. In de afgelopen maanden hebben veel ondernemers onrecht ervaren doordat men, om diverse redenen, niet in aanmerking komt voor de huidige steunmaatregelen. Het initiatief ikvalbuitendeboot.nl begon bij een ondernemer die, toen hij na zijn afgekeurde bezwaar (TOGS en TVL op basis van zijn SBI-code) niet meer wist waar hij terecht kon om zijn verhaal te doen het zat was en het heft in eigen handen nam. Het doel van het platform is om tijdens deze crisis zoveel mogelijk getroffen ondernemers bij elkaar te brengen zodat deze gezamenlijk hun verhaal kunnen doen richting het EZK, het kabinet en de nationale media. Voor meer informatie https://ikvalbuitendeboot.nl/

Foto uitreiking XL award.jpg
Foto: winnaar in de categorie XL - Bakkerij Visser (fotografie: ByMip)

Een primeur: de uitreiking van de ondernemersprijzen van VOA – de VOAWARDS – tijdens een live televisieshow
Donderdagavond 4 februari was het zover. Kijkers stemden massaal op hun favoriete genomineerden. De uitzending was daarmee een waar kijkcijferkanon.

Tijdens een wervelende show, geleid door presentator Jörgen Raymann, werden in vijf categorieën de genomineerden gepresenteerd. Vervolgens kon het kijkerspubliek hun stemmen uitbrengen. Spannende momenten voor de genomineerden, live aanwezig op de tribune. VOA-voorzitter Elles in ’t Veld en de Alphense burgemeester Liesbeth Spies mochten de winnaars bekendmaken en de awards uitreiken.

Wie zijn de winnaars? In de categorie Starters is de trofee voor mediabedrijf Tim & Tom Producties. In de categorie ZZP gaat die naar Travelcoach Claudia Wolswijk. Bij Horeca & Retail zijn de meeste stemmen voor Alfreds. De categorie MKB heeft als winnaar Bezemer Fitness en bij MKB XL is de prijs voor Bakkerij Visser.

Lees hier meer.  Dit leuke event nog een keer terugkijken? Dat kan HIER.

Wat wij verder lazen: 
Tilburg komt startende ondernemers nu al te hulp (via RTL nieuws)

------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 2 - 28 januari 2021

In deze twee wekelijkse nieuwsbrief het volgende:
Forse uitbreiding van het steun- en herstelpakket gewenst. Uitkomst coronacrisisoverleg met Gemeente, EDBA en de ondernemersvertegenwoordigingen VOA en Greenport Boskoop. En verder, een oproep aan ondernemers die ondanks de (uitbreiding van de) regelingen toch menen tussen wal en 't schip te raken.  Ook aandacht voor de week van de Circulaire economie en de aankomende VOAwards. En tot slot, hoe staat de Alphense economie ervoor: de vijf belangrijkste conclusies op een rij. 

Verdere uitbreiding steun- en herstelpakket gewenst
Het kabinet heeft vorige week het reeds eerder aangekondigde steunpakket voor banen en economie fors uitgebreid. In de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken en de reserves zijn opgebruikt. De maatregelen zijn in het laatste kwartaal 2020 2 keer verzwaard en Nederland is al ruim 2 maanden in lockdown. Daarom is de uitbreiding regering het steun- en herstelpakket inderdaad een flinke extra impuls. Voor meer details over het steun- en herstelpakket klik hier.

Ondanks de uitbreiding zijn de samenwerkende partners van het Corona Informatiepunt zich ervan bewust dat het huidige pakket voor een aantal ondernemers toch geen oplossing biedt.
Samen met de gemeente en de economische partners zetten wij in de komende periode in op een lobby richting het rijk om alsnog zoveel mogelijk ondernemers met passende maatregelen te ondersteunen.

Coronacrisisoverleg met Gemeente, EDBA en de ondernemersvertegenwoordigingen VOA en Greenport Boskoop
In het overleg is vastgesteld dat de gemeente, via wethouders Gerard van As en Kees van Velzen en de besturen van VOA, EDBA en Greenport een gedeelde zorg hebben over de effecten van de coronacrisis op de toekomst van de detailhandel en horeca in onze gemeente. In een overleg tussen de partijen op 27 januari jl. is gesproken over een aantal maatregelen en acties, waarvan sommige al op de agenda stonden, bijvoorbeeld:

In het overleg is nogmaals vastgesteld dat alle betrokkenen gezamenlijk het belang van een sterke lokale economie voorstaan. Afgesproken is dat bovengenoemde punten dan ook in gezamenlijkheid worden opgepakt. 

Oproep aan ondernemers die ondanks de (uitbreiding van de) regelingen toch menen tussen wal en 't schip te raken
Inmiddels is geconstateerd is dat ondanks de uitbreiding, voor een flink aantal ondernemers het steunpakket nog steeds geen oplossing biedt. Ook in Alphen aan den Rijn hebben ondernemers zich om die reden gewend tot de gemeente of de ondernemersvertegenwoordigingen. Met hen zijn wij reeds individueel in gesprek om vast te stellen welke oplossingen nog mogelijk zijn of om een lobby richting het ministerie van EZK te starten.  

Mocht u zich als ondernemer herkennen in bovenstaande en in een vergelijkbare situatie verkeren dan verzoeken wij u ons dat toegelicht kenbaar te maken via info@edbalphen.nl. Alleen dan kunnen wij, samen met de gemeente en de ondernemers-vertegenwoordigingen zoals VOA, VON en KHN, voor u aan de slag.  

Hoe staat de Alphense economie ervoor? Dit zijn de vijf belangrijkste conclusies uit een economisch rapport
Hoe het ervoor staat met de Alphense economie? Dat heeft bureau Ecorys in opdracht van de economische aanjager EBDA uitgezocht. Dit zijn de vijf belangrijkste conclusies uit het rapport.

Plaatje VOAWARDS tbv nieuwsbrief.JPG
KLIK HIER voor de video

De week van de Circulaire economie
Volgende week is de week van de circulaire economie. Voor meer informatie over deze week en het programma (met een aantal interessante evenementen) en voor aanmelden klik hier

Onderdeel van het programma is een podcast op 2 februari 2021 over de eerste duurzame 3D geprinte composietbrug in Europa. In deze podcast wordt het verhaal verteld van de eerste duurzame, 3D geprinte composietbrug in Europa.  Over het ontstaan van de brug en waarom de gemeente Alphen a/d Rijn, als koploper, hiervoor koos.  Klik hier om je aan te melden

Formulier 'Werkgeversverklaring avondklok'
Als u tijdens de avondklok voor het werk buiten moet zijn, dan heeft u het formulier 'Eigen verklaring avondklok' en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. De werkgever geeft deze verklaring aan werknemers. Zzp’ers vullen de verklaring zelf in. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl

Wat wij verder lazen: 

Cor Molenaar pleit voor noodfonds en solidariteitsheffing retail, horeca en zzp (opinie via DeOndernemer.nl)  

------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 1 - 14 januari 2021

De verlenging van de lockdown eerder deze week was verwacht maar komt desondanks hard aan. De door het kabinet toegezegde verruiming van het steunpakket is broodnodig om te zorgen dat ondernemers in het zicht van de haven niet alsnog kopje onder gaan, zowel zakelijk als privé. MKB-Nederland en VNO-NCW en vakinhoudelijke experts hebben een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. En verder, bij de helpdesk Geldzaken van de gemeente Alphen aan den Rijn kun je terecht voor hulp en advies. Tot slot biedt het initiatief van Kickstart Your Career de mogelijkheid om met een tegemoetkoming in de loonkosten jong talent uit de regio aan te trekken.

Verlenging lockdown was verwacht maar komt desondanks hard aan voor veel ondernemers
De dinsdagavond door het kabinet toegezegde verruiming van het steunpakket is broodnodig om te zorgen dat ondernemers in het zicht van de haven niet alsnog kopje onder gaan, zowel zakelijk als privé. Dit schrijven de belangenorganisaties VNO/NCW en MKB Nederland op hun website in reactie op de persconferentie van het kabinet van 12 januari jl.

Het wachten is nu op de in deze persconferentie aangekondigde extra en/of aanvullende steunmaatregelen. Hierover werd in de persconferentie, behalve de aankondiging en het duiden van de noodzaak, niet over uitgewijd. Het verruimen van de mogelijkheden en versoepelen van voorwaarden zal voor veel ondernemers in de verplicht gesloten sectoren inderdaad hard nodig zijn om in de komende, hoogste onzekere, periode het hoofd boven water te houden.

Met daarbij specifiek aandacht voor de situatie van ondernemers die eind 2019 of begin 2020 hun onderneming gestart zijn. In de praktijk blijkt steeds meer dat deze ondernemersgroep volledig buiten de boot cq. niet in aanmerking komt voor financiële steun vanuit de NOW of TVL-regelingen. Dit leidt, ook in onze gemeente tot nauwelijks houdbare situaties voor ondernemers die net, met in de regel eigen spaargeld, gestart zijn met hun horeca en winkel.

Zodra er meer nieuws over steunmaatregelen bekend is zullen wij deze via onze communicatiekanalen onder de aandacht brengen.

Foto Cyberweerbaarheid.png
Cyberweerbaarheid van ondernemers

MKB-Nederland en VNO-NCW en vakinhoudelijke experts hebben een nieuw instrument ontwikkeld om het MKB weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die vandaag is gelanceerd, is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete maatregelen nodig zijn. Digitale veiligheid is bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen.
Uit onderzoek blijkt dat 22 procent van de mkb’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit.

Vraag het de Helpdesk geldzaken van de Gemeente Alphen aan den Rijn 
Behalve dat de coronacrisis zorgen over de gezondheid geeft, kunnen de gevolgen ook voelbaar zijn in jouw portemonnee. Misschien komt er op dit moment minder geld binnen, maar blijven jouw uitgaven gelijk? Krijg je minder opdrachten of werk je minder uren? Het is belangrijk dat je niet in geldproblemen komt.

Neem contact op met de Helpdesk Geldzaken voor gratis hulp bij:

• Al jouw vragen over geld 
• Advies over geld besparen 
• Geldzorgen voorkomen 
• Snel inzicht in jouw inkomsten en uitgaven 
• Hulp bij toeslagen en regelingen aanvragen

Ga naar deze website en stuur de gemeente een bericht.

Kickstart Your Career.png
Kickstartyourcareer.nl 
Voor bedrijven is Kickstart Your Career de manier om jong talent uit de regio aan te trekken. Jongeren met de juiste motivatie, opleidingsniveau en goede begeleiding vanuit jouw bedrijf en ons platform zijn snel inzetbaar. Hiervoor is een tegemoetkoming in de loonkosten beschikbaar (aanvullende voorwaarden zijn van toepassing). Kijk hier voor algemene informatie, en hier voor de subsidieregeling. 

Wat wij verder lazen: