RS Sustainablity

RS Sustainability is een adviesbureau gericht op MVO. we helpen bedrijven en publieke organisaties met verduurzamen van hun organisaties. Dir kan door bijvoorbeeld het vormgeven van MVO-beleid, roadmaps en -strategieën. Het uitvoeren van Due Diligence in productieketens of het geven van trainingen op bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord inkopen.

Contactpersonen