#RECHT advocaten

probleem + # = oplossing

HT advocaten is een nieuw platform voor zelfstandig werkende advocaten(kantoren). #RECHT advocaten is dus geen maatschap of samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. Bij #RECHT advocaten zijn zelfstandig werkende advocaten(kantoren) aangesloten die uitsluitend contracteren op persoonlijke titel door tussenkomst van hun praktijkvennootschap. Daarbij maken zij gebruik van dezelfde handelsnaam ‘#RECHT advocaten’ en van onder meer dezelfde huisstijl, website en faciliteiten. Zij versterken elkaar verder door hun netwerk, kennis en kunde te delen.

Contactpersonen