LEDEN-COMMISSIE

De Ledencommissie, onder leiding van bestuurslid bestuurslid Riëtte Bol-van den Bosch, is verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbehoud. Naast werving van nieuwe leden is deze commissie ook verantwoordelijk voor het introduceren en begeleiden van nieuwe leden binnen de VOA, vinger aan de pols houden of leden tevreden zijn en het up-to-date houden van de database.

De leden van de VOA zijn heel divers, daarom is binnen de Ledencommissie een aantal werkgroepen actief die elk een segment bedienen. De werkgroepen houden contact met de achterban en organiseren specifieke themabijeenkomsten voor die doelgroep.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief binnen de Ledencommissie:

Werkgroep XL
Deze werkgroep richt zich op de XL-ondernemingen (41 of meer fte's) onder de VOA-leden.

Werkgroepleden:
* Sophia van Bakel
* Kees Bentvelzen
* Casper van den Bergh
* Dirk Dirkmaat
* Amos Kroll
* Ron van der Veer (is ook aanspreekpunt voor de ledenacquisitie (vereniging breed)
* Marcel Vilain

 

Werkgroep MKB
De werkgroep MKB houdt contact met de MKB-ondernemingen onder de VOA-leden (van 2 tot 40 fte's) en organiseert specifieke (thema)bijeenkomsten voor deze doelgroep.

Werkgroepleden:
* Riëtte Bol
* Patricia de Sain
* Kevin van Kempen
* Wim van Meegdenburg
* Jeroen Huft

Zie ook deze webpagina.

 

Werkgroep ZZP
Deze werkgroep is er voor de ZZP'ers onder de VOA-leden.

Werkgroepleden:
* Sara de Waal (voorz. werkgroep)
* Fija Mulder
* Marco de Vries
* Niek de Heij
* Hester van der Kwaak

Zie ook deze webpagina.

 

Werkgroep acquisitie
Deze werkgroep houdt zich bezig met het werven van nieuwe VOA-leden.

Werkgroepleden:

* Ron van der Veer (is ook lid van de werkgroep XL)
* Maarten Verweij

 

VOA Jong
Deze groep van ca. 25 jonge ondernemers komt één keer per maand bijeen voor het bespreken van uitdagingen, dilemma's, etc., bij hun ondernemingen en het uitwisselen van ervaringen onder het genot van een drankje en een hapje.
Kartrekker en aanspreekpunt voor VOA Jong is Evert de Boer.

 

Werkgroep Digitaal
Deze werkgroep helpt VOA-leden bij het uitvoeren van hun digitale strategie en helpt ook mee aan het optimaliseren van de VOA-ict.

Werkgroepleden:
* Tino Meijn (voorz. werkgroep)
*
Iowah Munters
*
Vanessa Tekelenburg
*
Eric Bakker
*
Frans van Duijnen
*
Arie Hakemulder
*
Emiel van Kalken
*
Jerom Kok
*
Robbie van der Kruk
*
Patrick Lambooij
*
Ben Nieuwland
*
Bob Riethorst
*
Marco de Vries
*
Bart Wille
*
Gerben Swerissen

Foto VOA Digitaal.jpg

Ron van der Veer

ING Bank

Schutterveld 18

2316 ZC Leiden

Evert de Boer

EDW Autolease Groene Hart

Henry Dunantweg 34

2402 NR ALPHEN AD RIJN

Sara de Waal

Sara Schrijft

Zambiapark 17

2408 JN ALPHEN AD RIJN

Jolanda van de Meent

Het Merkhuis

Eikenlaan 20

2404 BR ALPHEN AD RIJN

Riƫtte Bol

Tijdvooruwbedrijf.nl

Hooftstraat 252

2406 GR ALPHEN AD RIJN