LEDEN-COMMISSIE

De Ledencommissie, onder leiding van bestuurslid bestuurslid Wim Nobel, is verantwoordelijk voor ledenwerving en ledenbehoud. Naast werving van nieuwe leden is deze commissie ook verantwoordelijk voor het introduceren en begeleiden van nieuwe leden binnen de VOA, vinger aan de pols houden of leden tevreden zijn en het up-to-date houden van de database.

De leden van de VOA zijn heel divers, daarom is binnen de Ledencommissie een aantal werkgroepen actief die elk een segment bedienen. De werkgroepen houden contact met de achterban en organiseren specifieke themabijeenkomsten voor die doelgroep.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief binnen de Ledencommissie:

Werkgroep XL
Deze werkgroep richt zich op de XL-ondernemingen (41 of meer fte's) onder de VOA-leden.

Werkgroepleden:
* Sophia van Bakel
* Kees Bentvelzen
* Casper van den Bergh
* Dirk Dirkmaat
* Amos Kroll
* Ron van der Veer (is ook aanspreekpunt voor de ledenacquisitie (vereniging breed)
* Marcel Vilain

 

Werkgroep MKB
De werkgroep MKB houdt contact met de MKB-ondernemingen onder de VOA-leden (van 2 tot 40 fte's) en organiseert specifieke (thema)bijeenkomsten voor deze doelgroep.

Werkgroepleden:
* Riëtte Bol
* Patricia de Sain
* Kevin van Kempen
* Wim van Meegdenburg

Zie ook deze webpagina.

 

Werkgroep ZZP
Deze werkgroep is er voor de ZZP'ers onder de VOA-leden.

Werkgroepleden:
* Sara de Waal (voorz. werkgroep)
* Corine Ballering
* Fija Mulder
* Wouter Koppen
* Marco de Vries

 

VOA Jong
Deze groep van ca. 25 jonge ondernemers komt één keer per maand bijeen voor het bespreken van uitdagingen, dilemma's, etc., bij hun ondernemingen en het uitwisselen van ervaringen onder het genot van een drankje en een hapje.
Kartrekker en aanspreekpunt voor VOA Jong is Evert de Boer.

 

Werkgroep VOA Vitaal
Deze werkgroep heeft een visie en missie: “In 2025 heeft de VOA een vitaliteitsaanbod van wereldklasse. Met dit aanbod zijn er voor alle ondernemers en inwoners op een eenvoudige en laagdrempelige manier hulpmiddelen en programma’s beschikbaar, die zij kunnen aanvragen in het kader van mentale & fysieke gezondheid. Hierbij staan veiligheid, innovatie, diversiteit en duurzaamheid altijd voorop.”

Werkgroepleden:
* Hilda Nieuwenhuizen (voorz. werkgroep)
* Doris le Fèvre
* Germaine Soyer
* Marjolijne Vervark
* Maurice Blom
* Jürgen de Redelijkheid
* Bram van der Wilk

 

Werkgroep Digitaal
Deze werkgroep helpt VOA-leden bij het uitvoeren van hun digitale strategie en helpt ook mee aan het optimaliseren van de VOA-ict.

Werkgroepleden:
* Tino Meijn (voorz. werkgroep)
*
Iowah Munters
*
Vanessa Tekelenburg
*
Eric Bakker
*
Frans van Duijnen
*
Arie Hakemulder
*
Emiel van Kalken
*
Jerom Kok
*
Robbie van der Kruk
*
Patrick Lambooij
*
Ben Nieuwland
*
Bob Riethorst
*
Marco de Vries
*
Bart Wille
*
Gerben Swerissen

Foto VOA Digitaal.jpg

Ron van der Veer

ING Bank Centrum

Castellumstraat 1

2405 CB Alphen aan den Rijn

Evert de Boer

EDW Autolease Groene Hart

Havixhorst 46

2402 MT ALPHEN AD RIJN

Sara de Waal

Sara Schrijft

Zambiapark 17

2408 JN ALPHEN AD RIJN

Jolanda van de Meent

De Merkcoach

Eikenlaan 20

2404 BR ALPHEN AD RIJN