Webinar La Gro Geelkerken Advocaten

Met veel belangstelling is uitgekeken naar de tekst van NOW 2.0.

Die tekst verscheen (pas) in de week van 22 juni. Deze tekst beantwoordt de nodige vragen én wijkt op een aantal punten af van de eerder door de regering toegezonden Kamerbrief. Met de tekst kan op veel meer punten duidelijkheid worden gegeven over de uitvoering van de NOW 2.0 en de gevolgen die dat voor u heeft. 

Daarom organiseert La Gro Geelkerken Advocaten op dinsdag 30 juni 2020 om 15.00 uur ons webinar “NOW 2.0: Hoe nu verder?”. In een uur wordt u bijgepraat over alle wijzigingen en kunt u uw vragen stellen aan onze experts. Wij lichten eerst kort de belangrijke punten toe en er wordt ruim baan gegeven voor alle vragen.

Aanmelden kan via: https://www.lagrogeelkerken.nl/nl/workshops/now-20-hoe-nu-verder

30 juni, 2020

15:00 - 16:00

Organisatie

La Gro Geelkerken Advocaten