Online sessie: Afval- en reststromen bedrijventerreinen

Afval- en reststromen bedrijventerreinen als basis voor circulaire ketenprojecten. Interesse?

Een inventarisatie van de afvalstromen op verschillende bedrijventerreinen in het Groene Hart leverde inzicht op in de circulaire potentie ervan. En die is groot! Maar waar zitten de interessante businesscases? En welke kansrijke verdienmodellen levert dit op? Op 19 april praten we daarover graag met u. Doet u mee?

De basis vormen de meldingen bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) van het afvoeren, transporteren en verwerken van afvalstoffen. Deze data zijn gebruikt om de afvalstromen op onderstaande bedrijventerreinen in kaart te brengen en te analyseren. De eerste inzichten uit de verkenning zijn dat er tussen de €100 en €200 miljoen in de regio aan circulaire potentie is. 12 bedrijventerreinen in het Groene Hart hebben een verdienpotentie van meer dan €1 miljoen per jaar. Door samen te werken, kunnen bedrijven voor reststromen hoogwaardige gebruiksmogelijkheden ontwikkelen.

Provincie Zuid-Holland, Omgevingsdienst Midden-Holland en Groene Hart Werkt! organiseren op maandag 19 april, 16:00-18:00 uur een online sessie waarin de interesse bij bedrijven op deze terreinen gepeild wordt gepeild om deel te nemen aan circulaire ketenprojecten. De meest kansrijke deelstromen worden gepresenteerd. De vraag is waarmee bedrijven al bezig zijn en hoe u aankijkt tegen de eerste resultaten van de verkenning. In de volgende fases wordt bedrijfsspecifiek gewerkt. Hier leest u wat de vervolgfases inhouden.

Bent u geïnteresseerd in de kansen en inzichten voor uw bedrijf en/of wilt u meepraten? Schrijf u dan uiterlijk 14 april hier in voor deze sessie.  Meer informatie vindt u hier.

Heeft u vooraf vragen, neem dan contact op met Pascal van Dam van de Provincie Zuid-Holland: pe.van.dam@pzh.nl
 
Op 22 april vindt een soortgelijke sessie plaats voor geïnteresseerden uit andere regio’s. Meer informatie daarover vindt u hier.

Hier vindt u een overzicht van de bedrijventerreinen waar de afval- en reststromenscan is uitgevoerd.

Knipsel 3 logo's afvalstromen.JPG

19 april, 2021

16:00 - 18:00