Conferentie Groen Werkt Beter

Voor: o.a. werkgevers, bedrijventerreinenorganisaties, parkmanagers, overheden.  

Invalshoeken
Duurzaamheid, biodiversiteit, gezondheid (HRM).

Georganiseerd door
Omgevingsdienst West Holland, het IVN, Provincie Zuid-Holland en Stichting Steenbreek.

Datum, tijd & locatie
Maandag 6 december 2021 - 13.00-18.00 uur - TU Delft

Alvast aanmelden kan hier  

06 december, 2021

13:00 - 18:00